Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 25 februari 2021

Les Chirurgiens-Dentistes de France e.a. tegen Ministre des Solidarités et de la Santé e.a.

Verzoek van de Conseil d'État (Frankrijk) om een prejudiciële beslissing

Prejudiciële verwijzing – Erkenning van beroepskwalificaties – Richtlijn 2005/36/EG – Artikel 4 septies, lid 6 – Nationale regeling – Aanvaarding van de mogelijkheid van gedeeltelijke toegang tot een van de beroepen die onder het stelsel van automatische erkenning van beroepskwalificaties vallen

Zaak C-940/19


Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex
Arrest (PB)
26/03/2021 Les Chirurgiens-Dentistes de France e.a.
Arrest
ECLI:EU:C:2021:135
25/02/2021 Les Chirurgiens-Dentistes de France e.a.
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Conclusie
ECLI:EU:C:2020:765
01/10/2020 Les Chirurgiens-Dentistes de France e.a.
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Verzoek (PB)
21/02/2020 Les Chirurgiens-Dentistes de France e.a.
Verzoek om een prejudiciële beslissing
30/12/2019 Les Chirurgiens-Dentistes de France e.a.
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

nog niet gepubliceerd (Algemene Jurisprudentie)

Onderwerp

Informatie niet beschikbaar

Systematisch overzicht

1.
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.04 Vrij verkeer van personen en diensten
    4.04.02 Vrijheid van vestiging
      4.04.02.01 Voorbeelden
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.04 Vrij verkeer van personen en diensten
    4.04.03 Vrij verrichten van diensten
      4.04.03.01 Diverse diensten


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

Dictum

Conclusie


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

 • 30/12/2019

Datum van de conclusie

 • 01/10/2020

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

25/02/2021


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Informatie niet beschikbaar

Naam van de partijen

Les Chirurgiens-Dentistes de France e.a.

Rechtsgeleerde noten

 1. Rigaux, Anne: Circulation des personnes - Professions de santé, Europe 2021, nº 4 Avril, comm. 126 (FR)
 2. Pertek, Jacques: Accès partiel aux activités des professions dont la reconnaissance des qualifications est automatique : la directive 2005/36 ne l’organise pas, mais ne s’y oppose pas / Partial access to the activities of professions for which recognition of qualifications is automatic : Directive 2005/36 does not organise it, but does not prevent it, Revue des affaires européennes 2021 n°1 p. 217-221 (EN, FR)
 3. Slegers, Pierre ; Kerkofs, Margaux: La reconnaissance professionnelle comme obstacle au réflexe corporatiste, Journal de droit européen 2021 nº 9 p. 417-420 (FR)Analytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Conseil d'État - Frankrijk

Onderwerp

 • Vrij verkeer van werknemers
 • Vrijheid van vestiging
 • Vrij verrichten van diensten

Betrokken bepalingen van nationaal recht

Décret n° 2017-1520, du 02/11/2017, relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans les domaines de la santé, (JORF n° 257 du 3 novembre 2017, texte n° 14)., 02/11/2017 Arrêté du 04/12/2017, relatif à la déclaration préalable de prestation de services pour les professions médicales et les pharmaciens, (JORF n° 283 du 5 décembre 2017, texte n° 11)., 04/12/2017 Arrêté du 08/12/2017, relatif à l'avis rendu par les commissions d'autorisation d'exercice ou par les ordres des professions de santé en cas d'accès partiel à une profession dans le domaine de la santé, (JORF n° 287 du 9 décembre 2017, texte n° 19)., 08/12/2017 Arrêté du 08/12/2017, désignant les préfets de région compétents pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice ou de prestation de services des professions de santé, (JORF n° 287 du 9 décembre 2017, texte n° 17)., 08/12/

Betrokken bepalingen van internationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Procedure en resultaat

 • Prejudiciële verwijzing

Rechtsprekende formatie

première chambre (Cour)

Rechter-rapporteur

Bay Larsen

Advocaat-generaal

Hogan

Procestaal/Procestalen

 • Frans

Taal/Talen van de conclusie

 • Engels