Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 11 december 2014

František Ryneš tegen Úřad pro ochranu osobních údajů

Verzoek van de Nejvyšší správní soud om een prejudiciële beslissing

Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 95/46/EG – Bescherming van natuurlijke personen – Verwerking van persoonsgegevens – Begrip ‚activiteiten die met uitsluitend persoonlijke of huishoudelijke doeleinden worden verricht’

Zaak C‑212/13


Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex
Arrest (PB)
23/01/2015 Ryneš
Zie pdf-documenten
Arrest
ECLI:EU:C:2014:2428
11/12/2014 Ryneš
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Arrest (Samenvatting)
ECLI:EU:C:2014:2428
11/12/2014 Ryneš
Conclusie
ECLI:EU:C:2014:2072
10/07/2014 Ryneš
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Verzoek (PB)
05/07/2013 Ryneš
Zie pdf-documenten
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

gepubliceerd in de digitale Jurisprudentie (Algemene Jurisprudentie)

Onderwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing – Nejvyšší správní soud – Uitlegging van artikel 3, lid 2, van richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 281, blz. 31) – Verwerking van persoonsgegevens „die door een natuurlijk persoon in activiteiten met uitsluitend persoonlijke of huishoudelijke doeleinden wordt verricht” – Werkingssfeer – Op gezinswoning gemonteerd camerasysteem met als doel bescherming van eigendom, gezondheid en leven van eigenaren – Gebruik van een dergelijk systeem met een gesloten circuit

Systematisch overzicht

1.
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.11 Harmonisatie van wetgevingen
    4.11.01 Bescherming van persoonsgegevens
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.11 Harmonisatie van wetgevingen
    4.11.01 Bescherming van persoonsgegevens
1 De rechtsorde van de Europese Unie
  1.04 Grondrechten
    1.04.03 Grondrechten
      1.04.03.07 Eerbiediging van privéleven en van familie- en gezinsleven
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.11 Harmonisatie van wetgevingen
    4.11.01 Bescherming van persoonsgegevens


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

Dictum

Conclusie


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

 • 19/04/2013

Datum van de conclusie

 • 10/07/2014

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

11/12/2014


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Arrest: PB C 46 van 09.02.2015, blz.6

Verzoek: PB C 207 van 20.07.2013, blz.11

Naam van de partijen

Ryneš

Rechtsgeleerde noten

 1. Costes, Lionel: Caméras filmant la voie publique : précisions de la CJUE sur le champ d'application de la directive « données personnelles », Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication 2014 nº 111 p.30-31 (FR)
 2. Skubic, Zoran: Videonadzor javne poti v zasebne namene po pravu EU načeloma dopusten, Pravna praksa 2014 nº 49-50 p.29-30 (SL)
 3. Bretthauer, Sebastian: EuGH: Videoaufzeichnung öffentlichen Straßenraums mit privater Überwachungskamera, Computer und Recht 2015 p.101-103 (DE)
 4. Klar, Manuel: Private Videoüberwachung unter Miterfassung des öffentlichen Raums, Neue juristische Wochenschrift 2015 p.464-465 (DE)
 5. Reich, Norbert: Das Datenschutz-Orakel aus Luxemburg hat gesprochen … aber nur teilweise, Verbraucher und Recht 2015 p.41-42 (DE)
 6. Rescigno, Pietro: Corte di giustizia e videosorveglianza multilivello, Giurisprudenza italiana 2015 p.29-38 (IT)
 7. Hijmans , Hielke: On Private Persons Monitoring the Public Space, European Data Protection Law Review 2015 Vol. 1 p.149-152 (EN)
 8. Maidowski, Ludwig: Datenerhebung Privater im öffentlichen Raum, Informationfreiheit und Informationsrecht - Jahrbuch 2015 (Ed. Lexxion Verlagsgesellschaft mbH - Berlin) 2015 p.289-302 (DE)
 9. Perray, Romain ; Uzan-Naulin, Julie: L'arrêt Ryneš : le printemps de Prague de la vidéoprotection à la française, Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication 2015 Décembre nº 121 p.21-23 (FR)
 10. Gazin, Fabienne: Protection des données à caractère personnel, Europe 2015 Février Comm. nº 2 p.12 (FR)
 11. Soós, Andrea Klára: A magánszemélyek által végzett, élet- és vagyonvédelmi célú kamerás megfigyelés adatvédelmi kérdései: a jogszerű adatkezelés feltételei, Infokommunikáció és jog 2015 nº 62-63 p.107-111 (HU)
 12. Klann, Thomas: Art. 3 Abs. 2 Richtl. 95/46/EG (Europäische Datenschutzvorgaben bei Aufzeichnung und Speicherung personenbezogener Daten), Deutsches Autorecht 2015 nº 2 p.78 (DE)
 13. Kühn, Zdeněk: The Ryneš case and liability for invasion of privacy in the 21st century, CROATIAN YEARBOOK OF EUROPEAN LAW & POLICY 2018 Vol. 14 p.241-253 (EN)Analytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême) - Tsjechische Republiek

Onderwerp

 • Onderlinge aanpassing van de wetgevingen
 • Fundamentele rechten
 • Bescherming van gegevens

Betrokken bepalingen van nationaal recht

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, § 3 odst. 3

Betrokken bepalingen van internationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Procedure en resultaat

 • Prejudiciële verwijzing

Rechtsprekende formatie

quatrième chambre (Cour)

Rechter-rapporteur

Safjan

Advocaat-generaal

Jääskinen

Procestaal/Procestalen

 • Tsjechisch

Taal/Talen van de conclusie

 • Frans