Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 27. september 2012

Field Fisher Waterhouse LLP mod Commissioners for Her Majestyʼs Revenue and Customs

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Moms – fritagelse for udlejning af fast ejendom – udlejning af erhvervslokaler – tjenesteydelser knyttet til nævnte udlejning – kvalificering af en transaktion i momsmæssig henseende – transaktion, der udgøres af en enkelt ydelse eller flere selvstændige ydelser

Sag C-392/11


Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Dom (EUT/EFT)
09/11/2012 Field Fisher Waterhouse
Vis dokumenter i pdf-format
Dom
ECLI:EU:C:2012:597
27/09/2012 Field Fisher Waterhouse
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Dom (sammendrag)
ECLI:EU:C:2012:597
27/09/2012 Field Fisher Waterhouse
Anmodning (EUT/EFT)
09/09/2011 Field Fisher Waterhouse
Vis dokumenter i pdf-format
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

offentliggjort i Elektronisk Samling af Afgørelser (Samling af Afgørelser - almindelig del)

genstand

Oplysningen er ikke tilgængelig

Systematisk oversigt

1.
4 Den Europæiske Unions interne politik
  4.10 Fiskale bestemmelser
    4.10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      4.10.02.01 Merværdiafgift
        4.10.02.01.02 Anvendelsesområde
          4.10.02.01.02.03 Afgiftspligtige transaktioner
            4.10.02.01.02.03.03 Levering af ydelser
3 Domstolskontrollen
  3.04 Præjudicielle sager
    3.04.02 Domstolens kompetence
4 Den Europæiske Unions interne politik
  4.10 Fiskale bestemmelser
    4.10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      4.10.02.01 Merværdiafgift
        4.10.02.01.02 Anvendelsesområde
          4.10.02.01.02.03 Afgiftspligtige transaktioner
            4.10.02.01.02.03.03 Levering af ydelser


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

Konklusion

Forslag til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

 • 25/07/2011

Datoen for forslaget til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for retsmødet

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for afsigelsen

27/09/2012


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Sagsanlæg: EUT C 282 fra 24.09.2011, s.14

Dom: EUT C 366 fra 24.11.2012, s.15

Sagens parter

Field Fisher Waterhouse

Retsvidenskabelige kommentarer

 1. Mosbrucker, Anne-Laure: Prestation complexe et TVA, Europe 2012 Novembre Comm. nº 11 p.44 (FR)
 2. Păun, Ciprian: Despre tratamentul fiscal al aplicării TVA în cazul prestărilor de servicii aferente închirierilor în lumina recentă a jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene, Curierul Fiscal 2012 nº 12 p.21-23 (RO)
 3. Grill, Sandra: Einheitlichkeit der Leistung bei Vermietung von Grundstücken und damit zusammenhängenden Dienstleistungen?, European Law Reporter 2013 p.9-13 (DE)
 4. Van der Paardt, René ; Lennartsson, Annsofie: Highlights & Insights on European Taxation 2013 nº 6 p.37 (EN)
 5. Militz, Małgorzata: Czy koszty „mediów” stanowią element wynagrodzenia z tytułu usługi najmu? Rozważania na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, Przegląd Podatkowy 2013 Vol.1 p.29-35 (PL)
 6. Andriotis, Charalambos: Dioikitiki Diki 2015 p.479-480 (EL)
 7. Bilkštytė, Rūta ; Krasovskis, Andžej: Patalpų nuomos paslaugos vs. mokesčiai už komunalines paslaugas, Juristo patarimai 2015 n°3 p.30-31 (LT)Analytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

First-tier Tribunal (Tax Chamber) - Det Forenede Kongerige

Emne

 • Fiskale bestemmelser
 • - Merværdiafgift

Nationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Internationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagstype og sagens udfald

 • Præjudiciel forelæggelse

Dommerkollegium

sixième chambre (Cour)

Refererende dommer

Rosas

Generaladvokat

Mengozzi

Processprog

 • engelsk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

  Oplysningen er ikke tilgængelig