Domstolens Dom (Femte Afdeling) af 8. november 2001.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Nederlandene.

Traktatbrud - artikel 17, stk. 2, litra a), og artikel 18, stk. 1, litra a), i sjette momsdirektiv - nationale bestemmelser, hvorefter arbejdsgiveren som indgående moms kan fratrække en bestemt procentdel af en godtgørelse, der udbetales til en ansat for dennes erhvervsmæssige benyttelse af et privat køretøj.

Sag C-338/98.


Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Dom
ECLI:EU:C:2001:596
08/11/2001 Kommissionen mod Nederlandene
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Dom (sammendrag)
ECLI:EU:C:2001:596
08/11/2001 Kommissionen mod Nederlandene
Forslag til afgørelse
ECLI:EU:C:2001:300
31/05/2001 Kommissionen mod Nederlandene
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

2001 I-08265

genstand

Traktatbrudssøgsmål ─ tilsidesættelse af bestemmelserne i artikel 17, stk. 2, litra a), og artikel 18, stk. 1, litra a), i direktiv 77/388/EØF: Rådets sjette direktiv af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter ─ Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag ─ nationale bestemmelser, hvorefter arbejdsgivere kan fradrage en del af godtgørelsen af omkostningerne ved arbejdstageres erhvervsmæssige brug af en privatbil som indgående afgift

Systematisk oversigt

1.
B Det Europæiske Fællesskab (EØF/EF)
  B-10 Fiskale bestemmelser
    B-10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      B-10.02.01 Merværdiafgift
        B-10.02.01.08 Fradag og tilbagebetaling
          B-10.02.01.08.01 Fradragsrettens indtræden og omfang
B Det Europæiske Fællesskab (EØF/EF)
  B-10 Fiskale bestemmelser
    B-10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      B-10.02.01 Merværdiafgift
        B-10.02.01.08 Fradag og tilbagebetaling
          B-10.02.01.08.04 Betingelser for udøvelse af fradragsretten


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

Konklusion

Forslag til afgørelse


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

  • 14/09/1998

Datoen for forslaget til afgørelse

  • 31/05/2001

Datoen for retsmødet

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for afsigelsen

08/11/2001


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Sagsanlæg: EUT C 340 fra 07.11.1998, s.10

Dom: EUT C 3 fra 05.01.2002, s.3

Sagens parter

Kommissionen mod Nederlandene

Retsvidenskabelige kommentarer

  1. Ehrke, Tina: Kostenersatz des Arbeitgebers und Vorsteuerabzug, European Law Reporter 2001 p.422-423Analytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Oplysningen er ikke tilgængelig

Emne

  • Fiskale bestemmelser
  • - Merværdiafgift

Nationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Internationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagstype og sagens udfald

  • Traktatbrudssøgsmål : Opnåelse/indhentelse

Dommerkollegium

cinquième chambre (Cour)

Refererende dommer

La Pergola

Generaladvokat

Stix-Hackl

Processprog

  • nederlandsk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

  • tysk