Domstolens Dom (Femte Afdeling) af 21. marts 2002.

Kennemer Golf & Country Club mod Staatssecretaris van Financiën.

Anmodning om præjudiciel afgørelse: Hoge Raad der Nederlanden - Nederlandene.

Sjette momsdirektiv - artikel 13, punkt A, stk. 1, litra m) - virksomhed fritaget for afgift - tjenesteydelser i tilknytning til sportsudøvelse - organ, som ikke arbejder med gevinst for øje.

Sag C-174/00.


Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Dom (EUT/EFT)
18/05/2002 Kennemer Golf
Vis dokumenter i pdf-format
Dom
ECLI:EU:C:2002:200
21/03/2002 Kennemer Golf
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Dom (sammendrag)
ECLI:EU:C:2002:200
21/03/2002 Kennemer Golf
Forslag til afgørelse
ECLI:EU:C:2001:694
13/12/2001 Kennemer Golf
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

2002 I-03293

genstand

Præjudiciel ─ Nederlandenes Hoge Raad ─ fortolkning af artikel 13, punkt A, stk. 1, litra m), og stk. 2, første led, i Rådets sjette direktiv af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter ─ Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag (77/388/EØF) ─ begrebet "ikke arbejder med gevinst for øje"

Systematisk oversigt

1.
B Det Europæiske Fællesskab (EØF/EF)
  B-10 Fiskale bestemmelser
    B-10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      B-10.02.01 Merværdiafgift
        B-10.02.01.07 Afgiftsfritagelser
          B-10.02.01.07.01 Fritagelse i forbindelse med visse former for virksomhed af almen interesse
            B-10.02.01.07.01.11 Udøvelsen af sport eller fysisk træning
B Det Europæiske Fællesskab (EØF/EF)
  B-10 Fiskale bestemmelser
    B-10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      B-10.02.01 Merværdiafgift
        B-10.02.01.02 Anvendelsesområde
          B-10.02.01.02.03 Afgiftspligtige transaktioner
            B-10.02.01.02.03.03 Levering af ydelser


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

Konklusion

Forslag til afgørelse


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

 • 09/05/2000

Datoen for forslaget til afgørelse

 • 13/12/2001

Datoen for retsmødet

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for afsigelsen

21/03/2002


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Sagsanlæg: EUT C 192 fra 08.07.2000, s.13

Dom: EUT C 118 fra 18.05.2002, s.12

Sagens parter

Kennemer Golf

Retsvidenskabelige kommentarer

 1. Heinrich, Johannes: Umsatzsteuerrechtliche Fragen zur Besteuerung gemeinnütziger Sportvereine, European Law Reporter 2002 p.201-202
 2. Widmann, Werner: Umsatzsteuer-Rundschau 2002 p.325-327
 3. Peirolo, Marco: Commento, Il fisco : giornale tributario di legislazione e attualità 2002 p.277-278
 4. Möhlenkamp, Karen: Auswirkungen des EuGH-Urteils Kennemer Golf & Country Club auf Mitgliedsbeiträge von Berufsverbänden, Umsatzsteuer-Rundschau 2003 p.173-181Analytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Hoge Raad der Nederlanden - Nederlandene

Emne

 • Fiskale bestemmelser
 • - Merværdiafgift

Nationale retsforskrifter, der henvises til

NL - Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968, artikel 7, lid 1 Wet op de omzetbelasting 1968, artikel 11, lid 1, letters e en f

Internationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagstype og sagens udfald

 • Præjudiciel forelæggelse

Dommerkollegium

cinquième chambre (Cour)

Refererende dommer

Jann

Generaladvokat

Jacobs

Processprog

 • nederlandsk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

 • engelsk