Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 10 februari 2022

PF en MF tegen Minister for Agriculture Food and the Marine en Sea Fisheries Protection Authority (SFPA)

Verzoek van de Supreme Court (Ierland) om een prejudiciële beslissing

Prejudiciële verwijzing – Gemeenschappelijk visserijbeleid – Verordening (EG) nr. 1224/2009 – Controleregeling – Artikel 33, lid 2, onder a), en artikel 34 – Registratie van de vangsten en de visserijinspanning – Indiening bij de Europese Commissie van gegevens over de hoeveelheden langoustines die zijn gevangen – Mogelijkheid om andere gegevens dan de gegevens in het visserijlogboek te gebruiken – Redelijke en wetenschappelijk verantwoorde methode voor de verwerking en verificatie van gegevens – Sluiting van de visserij

Zaak C-564/20


Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex Link
Verzoek om een prejudiciële beslissing
21/10/2020 Minister for Agriculture Food and the Marine en Sea Fisheries Protection Authority
Verzoek (PB)
18/12/2020 Minister for Agriculture Food and the Marine en Sea Fisheries Protection Authority
Arrest
ECLI:EU:C:2022:90
10/02/2022 Minister for Agriculture Food and the Marine en Sea Fisheries Protection Authority
Arrest (PB)
18/03/2022 Minister for Agriculture Food and the Marine en Sea Fisheries Protection Authority
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

nog niet gepubliceerd (Algemene Jurisprudentie)

Onderwerp

Informatie niet beschikbaar

Systematisch overzicht

1.
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.03 Landbouw en visserij
    4.03.07 Visserij
      4.03.07.01 Gemeenschappelijk visserijbeleid


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

Dictum

Conclusie

Informatie niet beschikbaar


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

  • 21/10/2020

Datum van de conclusie

Informatie niet beschikbaar

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

10/02/2022


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Informatie niet beschikbaar

Naam van de partijen

Minister for Agriculture Food and the Marine en Sea Fisheries Protection Authority

Rechtsgeleerde noten

Informatie niet beschikbaarAnalytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Supreme Court - Ierland

Onderwerp

  • Landbouw en visserij

Betrokken bepalingen van nationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Betrokken bepalingen van internationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Procedure en resultaat

  • Prejudiciële verwijzing

Rechtsprekende formatie

sixième chambre (Cour)

Rechter-rapporteur

Jääskinen

Advocaat-generaal

Szpunar

Procestaal/Procestalen

  • Engels

Taal/Talen van de conclusie

    Informatie niet beschikbaar