Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 4 februari 2021

Azienda Agricola Ambrosi Nicola Giuseppe e.a. tegen Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) en Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Verzoek van de Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio om een prejudiciële beslissing

Prejudiciële verwijzing – Landbouw – Gemeenschappelijke ordening van de markten – Verordening (EG) nr. 1234/2007 – Melkquota – Overschotheffingen – Melk voor de productie van kaas met een beschermde oorsprongsbenaming (BOB) die bestemd is om te worden uitgevoerd naar derde landen – Daarvan uitgesloten – Artikel 32, onder a), artikel 39, lid 1 en lid 2, onder a), artikel 40, lid 2, en artikel 41, onder b), VWEU – Evenredigheidsbeginsel en non-discriminatiebeginsel – Geldigheid

Zaak C-640/19


Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex
Arrest (PB)
12/03/2021 Azienda Agricola Ambrosi Nicola Giuseppe e.a.
Arrest
ECLI:EU:C:2021:97
04/02/2021 Azienda Agricola Ambrosi Nicola Giuseppe e.a.
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Verzoek (PB)
08/11/2019 Azienda Agricola Ambrosi Nicola Giuseppe e.a.
Verzoek om een prejudiciële beslissing
28/08/2019 Azienda Agricola Ambrosi Nicola Giuseppe e.a.
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

nog niet gepubliceerd (Algemene Jurisprudentie)

Onderwerp

Informatie niet beschikbaar

Systematisch overzicht

1.
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.03 Landbouw en visserij
    4.03.03 Gemeenschappelijke marktordeningen
      4.03.03.074
03 null
  03.03 null
    03.03.07
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.11 Harmonisatie van wetgevingen
    4.11.054
03 null
  03.011
01 null
  01.02 null
    01.02.01
1 De rechtsorde van de Europese Unie
  1.01 Bronnen van het recht van de Unie
    1.01.02 Algemene rechtsbeginselen
      1.01.02.06 Evenredigheid
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.03 Landbouw en visserij
    4.03.03 Gemeenschappelijke marktordeningen
      4.03.03.07 Zuivelproducten


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

Dictum

Conclusie

Informatie niet beschikbaar


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

 • 28/08/2019

Datum van de conclusie

Informatie niet beschikbaar

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

04/02/2021


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Informatie niet beschikbaar

Naam van de partijen

Azienda Agricola Ambrosi Nicola Giuseppe e.a.

Rechtsgeleerde noten

Informatie niet beschikbaarAnalytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Italië

Onderwerp

 • Landbouw en visserij
 • - Levensmiddelen
 • - Zuivelproducten
 • Vrij verkeer van goederen
 • - Douane-unie
 • - Gemeenschappelijk douanetarief
 • Euratom-aangelegenheden
 • - Investeringen
 • Bescherming van consument

Betrokken bepalingen van nationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Betrokken bepalingen van internationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Procedure en resultaat

 • Prejudiciële verwijzing

Rechtsprekende formatie

sixième chambre (Cour)

Rechter-rapporteur

Bay Larsen

Advocaat-generaal

Richard de la Tour

Procestaal/Procestalen

 • Italiaans

Taal/Talen van de conclusie

  Informatie niet beschikbaar