TF
Zaak C-806/21
Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex
Verzoek (PB)
11/03/2022 TF
Verzoek om een prejudiciële beslissing
21/12/2021 TF
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

Informatie niet beschikbaar

Onderwerp

Informatie niet beschikbaar

Systematisch overzicht

Informatie niet beschikbaar


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

Informatie niet beschikbaar

Dictum

Informatie niet beschikbaar

Conclusie

Informatie niet beschikbaar


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

  • 21/12/2021

Datum van de conclusie

Informatie niet beschikbaar

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

Informatie niet beschikbaar


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Informatie niet beschikbaar

Naam van de partijen

TF

Rechtsgeleerde noten

Informatie niet beschikbaarAnalytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Hoge Raad der Nederlanden - Nederland

Onderwerp

  • ruimte van vrijheid, veiligheid en recht
  • - politiële samenwerking
  • - justitiële samenwerking in strafzaken
  • Onderlinge aanpassing van de wetgevingen

Betrokken bepalingen van nationaal recht

Wet Voorkoming Misbruik Chemicaliën, art. 2 Wet op de economische delicten, art. 1a 1°, 2 par. 1, et 6 par. 1 1°

Betrokken bepalingen van internationaal recht

Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (04/11/1950), article 6 (disponible sous https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts/convention&c=fre)

Procedure en resultaat

  • Prejudiciële verwijzing

Rechtsprekende formatie

Informatie niet beschikbaar

Rechter-rapporteur

Informatie niet beschikbaar

Advocaat-generaal

Informatie niet beschikbaar

Procestaal/Procestalen

  • Nederlands

Taal/Talen van de conclusie

    Informatie niet beschikbaar