Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 7 juli 2022

Staatssecretaris van Financiën tegen X

Verzoek van de Hoge Raad der Nederlanden om een prejudiciële beslissing

Prejudiciële verwijzing – Belasting over de toegevoegde waarde (btw) – Richtlijn 2006/112/EG – Artikelen 184 en 185 – Herziening van de aftrek – Belastingplichtige die zijn recht op aftrek niet heeft uitgeoefend vóór het verstrijken van de vervaltermijn – Onmogelijkheid om deze aftrek toe te passen in het kader van de herziening

Zaak C-194/21


Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex Link
Verzoek om een prejudiciële beslissing
29/03/2021 Staatssecretaris van Financiën (Forclusion du droit à déduction)
Verzoek (PB)
28/05/2021 Staatssecretaris van Financiën (Forclusion du droit à déduction)
Arrest
ECLI:EU:C:2022:535
07/07/2022 Staatssecretaris van Financiën (Forclusion du droit à déduction)
Arrest (PB)
05/08/2022 Staatssecretaris van Financiën (Forclusion du droit à déduction)
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

nog niet gepubliceerd (Algemene Jurisprudentie)

Onderwerp

Informatie niet beschikbaar

Systematisch overzicht

1.
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.10 Fiscale bepalingen
    4.10.02 Harmonisatie van de belastingwetgevingen
      4.10.02.01 Belasting over de toegevoegde waarde
        4.10.02.01.08 Aftrek en teruggaaf
          4.10.02.01.08.05 Herziening van de aftrek


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

Dictum

Conclusie

Informatie niet beschikbaar


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

  • 29/03/2021

Datum van de conclusie

Informatie niet beschikbaar

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

07/07/2022


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Informatie niet beschikbaar

Naam van de partijen

Staatssecretaris van Financiën (Forclusion du droit à déduction)

Rechtsgeleerde noten

  1. Cazet, Safia: Fiscalité - Déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et régularisation, Europe 2022, n° 10 octobre, comm. 338 (FR)Analytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Hoge Raad der Nederlanden - Nederland

Onderwerp

  • Fiscale bepalingen
  • - Belasting over de toegevoegde waarde

Betrokken bepalingen van nationaal recht

Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 Wet op de omzetbelasting 1968

Betrokken bepalingen van internationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Procedure en resultaat

  • Prejudiciële verwijzing

Rechtsprekende formatie

dixième chambre (Cour)

Rechter-rapporteur

Csehi

Advocaat-generaal

Ćapeta

Procestaal/Procestalen

  • Nederlands

Taal/Talen van de conclusie

    Informatie niet beschikbaar