Domstolens dom (Niende Afdeling) af 10. januar 2019

Sag anlagt af A Oy

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Korkein hallinto-oikeus

Præjudiciel forelæggelse – merværdiafgift (moms) – direktiv 2006/112/EF – artikel 2, stk. 1, litra a) og c) – artikel 14, stk. 1 – artikel 24, stk. 1 – transaktioner mod vederlag – transaktioner i tilfælde, hvor modværdien delvist udgøres af ydelser eller varer – nedrivningskontrakt – købskontrakt for demontering

Sag C-410/17


Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Dom (EUT/EFT)
08/02/2019 A
Dom
ECLI:EU:C:2019:12
10/01/2019 A
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Anmodning (EUT/EFT)
25/08/2017 A
Vis dokumenter i pdf-format
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

offentliggjort i Elektronisk Samling af Afgørelser (Samling af Afgørelser - almindelig del)

genstand

Oplysningen er ikke tilgængelig

Systematisk oversigt

1.
4 Den Europæiske Unions interne politik
  4.10 Fiskale bestemmelser
    4.10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      4.10.02.01 Merværdiafgift
        4.10.02.01.02 Anvendelsesområde
          4.10.02.01.02.03 Afgiftspligtige transaktioner
            4.10.02.01.02.03.01 Levering af varer
4 Den Europæiske Unions interne politik
  4.10 Fiskale bestemmelser
    4.10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      4.10.02.01 Merværdiafgift
        4.10.02.01.02 Anvendelsesområde
          4.10.02.01.02.03 Afgiftspligtige transaktioner
            4.10.02.01.02.03.03 Levering af ydelser
4 Den Europæiske Unions interne politik
  4.10 Fiskale bestemmelser
    4.10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      4.10.02.01 Merværdiafgift
        4.10.02.01.02 Anvendelsesområde
          4.10.02.01.02.03 Afgiftspligtige transaktioner
            4.10.02.01.02.03.01 Levering af varer
4 Den Europæiske Unions interne politik
  4.10 Fiskale bestemmelser
    4.10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      4.10.02.01 Merværdiafgift
        4.10.02.01.02 Anvendelsesområde
          4.10.02.01.02.03 Afgiftspligtige transaktioner
            4.10.02.01.02.03.03 Levering af ydelser


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

Konklusion

Forslag til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

 • 07/07/2017

Datoen for forslaget til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for retsmødet

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for afsigelsen

10/01/2019


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Dom: EUT C 72 fra 25.02.2019, s.2

Sagsanlæg: EUT C 300 fra 11.09.2017, s.21

Sagens parter

A

Retsvidenskabelige kommentarer

 1. Reiß, Wolfram: Die Steuerbemessungsgrundlage bei Tauschvorgängen, Umsatzsteuer-Rundschau 2019 p.281-288 (DE)
 2. Blokland, W.J.: Noot, Beslissingen in belastingzaken 2019 vol.67, N°11 p. 2185-2188 (NL)
 3. Blokland, W.J.: Noot, Beslissingen in belastingzaken 2019 nº 88 p.2185-2188 (NL)
 4. Auer, Desiree ; Siller, Selina ; Spies, Karoline ; Zolles, Stéphanie: EuGH-Rsp zur Umsatzsteuer : Die Bemessungsgrundlage bei Tauschgeschäften, Ecolex 2019 N°6 p.543-547 (DE)Analytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Korkein hallinto-oikeus - Finland

Emne

 • Fiskale bestemmelser
 • - Merværdiafgift

Nationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Internationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagstype og sagens udfald

 • Præjudiciel forelæggelse

Dommerkollegium

neuvième chambre (Cour)

Refererende dommer

Vajda

Generaladvokat

Wahl

Processprog

 • finsk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

  Oplysningen er ikke tilgængelig