Arrest van het Hof (Negende kamer) van 18 november 2021

Belgische Staat tegen LO e.a.

Verzoek van de Tribunal de première instance francophone de Bruxelles om een prejudiciële beslissing

Prejudiciële verwijzing – Luchtvervoer – Verordening (EU) nr. 1178/2011 – Technische eisen en administratieve procedures met betrekking tot de bemanning van burgerluchtvaartuigen – Bijlage I, aanhangsel 3, deel A, punten 9 en 10 – Opleidingen voor de afgifte van een bewijs van bevoegdheid als piloot voor commercieel luchtvervoer – Vliegopleiding – Simulatortijd – Berekening – Opleiding in simulator – Vaardigheidstest – Rechtszekerheidsbeginsel – Beperking van de werking van een prejudiciële beslissing in de tijd

Zaak C-413/20


Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex
Arrest (PB)
17/12/2021 Belgische Staat (Formation de pilotes)
Arrest
ECLI:EU:C:2021:938
18/11/2021 Belgische Staat (Formation de pilotes)
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Verzoek (PB)
23/10/2020 Belgische Staat (Formation de pilotes)
Verzoek om een prejudiciële beslissing
02/09/2020 Belgische Staat (Formation de pilotes)
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

nog niet gepubliceerd (Algemene Jurisprudentie)

Onderwerp

Informatie niet beschikbaar

Systematisch overzicht

1.
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.07 Vervoer
    4.07.054
07 null
  07.05


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

Dictum

Conclusie

Informatie niet beschikbaar


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

  • 02/09/2020

Datum van de conclusie

Informatie niet beschikbaar

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

18/11/2021


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Informatie niet beschikbaar

Naam van de partijen

Belgische Staat (Formation de pilotes)

Rechtsgeleerde noten

Informatie niet beschikbaarAnalytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles - België

Onderwerp

  • Vervoer

Betrokken bepalingen van nationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Betrokken bepalingen van internationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Procedure en resultaat

  • Prejudiciële verwijzing

Rechtsprekende formatie

neuvième chambre (Cour)

Rechter-rapporteur

Jürimäe

Advocaat-generaal

Rantos

Procestaal/Procestalen

  • Frans

Taal/Talen van de conclusie

    Informatie niet beschikbaar