Arrest van het Hof (Grote kamer) van 14 december 2021

V.М.А. tegen Stolichna obshtina, rayon „Pancharevo”

Verzoek van de Administrativen sad Sofia-grad om een prejudiciële beslissing

Prejudiciële verwijzing – Burgerschap van de Unie – Artikelen 20 en 21 VWEU – Recht om vrij op het grondgebied van de lidstaten te reizen en te verblijven – Kind dat is geboren in het gastland van zijn ouders – Door deze lidstaat afgegeven geboorteakte waarin voor dat kind twee moeders vermeld staan – Weigering door de lidstaat van herkomst van een van deze twee moeders om voor dat kind een geboorteakte af te geven bij gebreke van informatie over de identiteit van zijn biologische moeder – Bezit van een dergelijke akte dat de voorwaarde vormt voor afgifte van een identiteitskaart of een paspoort – Nationale regeling van deze lidstaat van herkomst waarin het ouderschap van personen van hetzelfde geslacht niet wordt erkend

Zaak C-490/20


Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex
Arrest (PB)
04/02/2022 Stolichna obshtina, rayon "Pancharevo"
Arrest
ECLI:EU:C:2021:1008
14/12/2021 Stolichna obshtina, rayon "Pancharevo"
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Samenvatting
ECLI:EU:C:2021:1008
14/12/2021 Stolichna obshtina, rayon "Pancharevo"
Conclusie
ECLI:EU:C:2021:296
15/04/2021 Stolichna obshtina, rayon "Pancharevo"
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Verzoek (PB)
27/11/2020 Stolichna obshtina, rayon "Pancharevo"
Verzoek om een prejudiciële beslissing
02/10/2020 Stolichna obshtina, rayon "Pancharevo"
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

nog niet gepubliceerd (Algemene Jurisprudentie)

Onderwerp

Informatie niet beschikbaar

Systematisch overzicht

1.
1 De rechtsorde van de Europese Unie
  1.09 Non-discriminatie en burgerschap van de Unie
    1.09.001
09 null
  09.001
09 null
  09.03 null
    09.03.011
04 null
  04.03 null
    04.03.071
04 null
  04.03 null
    04.03.071
04 null
  04.03 null
    04.03.07
1 De rechtsorde van de Europese Unie
  1.04 Grondrechten
    1.04.03 Grondrechten
      1.04.03.24 Rechten van kind
1 De rechtsorde van de Europese Unie
  1.04 Grondrechten
    1.04.03 Grondrechten
      1.04.03.45 Vrijheid van verkeer en van verblijf


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

Dictum

Conclusie


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

 • 02/10/2020

Datum van de conclusie

 • 15/04/2021

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

14/12/2021


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Informatie niet beschikbaar

Naam van de partijen

Stolichna obshtina, rayon "Pancharevo"

Rechtsgeleerde noten

 1. Rigaux, Anne: Citoyenneté européenne - Enfant né de deux mères, Europe 2022, nº 2 Février, comm. 40 (FR)
 2. De Capitani, Chiara: Arrêt « Stolichna obshtina » : homoparentalité et liberté de circulation au sein de l’Union européenne, Journal de droit européen 2022, nº 3, p. 107-110 (FR)
 3. Kohler, Christian: Status und Mobilität in der Europäischen Union : zu EuGH, Urteil v. 14.12.2021, Rs. C-490/20 : V.M.A. ./. Stolichna obshtina, rayon „Pancharevo“, Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2022 p. 226-231 (DE)
 4. Meeusen, Johan: Gelijkslachtig ouderschap voor het Hof van Justitie : diversiteitsgericht laveren tussen vrij verkeer, grondrechten en de bevoegdheid en nationale identiteit van de lidstaten : zaak C-490/20, V.M.A./Stolichnaobshtina, rayon ‘Pancharevo’, S.E.W. : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2022 p. 329-332 (NL)
 5. Bracken, Lydia: Recognition of LGBTQI+ parent families across European borders : case note : case C-490/20 V.M.A. v. Stolichna obshtina, Maastricht Journal of European and Comparative Law 2022 p. 399-406 (EN)
 6. Tryfonidou, Alina: The ECJ recognises the right of rainbow families to move freely between EU Member States: the VMA ruling, European Law Review 2022, n° 4, p. 534-549 (EN)
 7. Tryfonidou, Alina: The ECJ recognises the right of rainbow families to move freely between EU Member States: the VMA ruling : VMA v Stolichna Obshtina, Rayon Pancharevo (C-490/20), European Law Review 2022 p. 534-549 (EN)Analytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Administrativen sad Sofia-grad - Bulgarije

Onderwerp

 • Burgerschap van de Unie

Betrokken bepalingen van nationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Betrokken bepalingen van internationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Procedure en resultaat

 • Prejudiciële verwijzing

Rechtsprekende formatie

grande chambre (Cour)

Rechter-rapporteur

Ilešič

Advocaat-generaal

Kokott

Procestaal/Procestalen

 • Bulgaars

Taal/Talen van de conclusie

 • Frans