Domstolens Dom (Første Afdeling) af 16. december 2010.

Macdonald Resorts Ltd mod The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs.

Anmodning om præjudiciel afgørelse: Court of Session (Scotland) - Forenede Kongerige.

Moms - sjette direktiv 77/388/EØF - fritagelser - artikel 13, punkt B, litra b) - udlejning af fast ejendom - salg af kontraktuelle rettigheder, der kan indløses til en midlertidig brugsret til ferieboliger.

Sag C-270/09.


Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Dom (EUT/EFT)
19/02/2011 MacDonald Resorts
Vis dokumenter i pdf-format
Dom
ECLI:EU:C:2010:780
16/12/2010 MacDonald Resorts
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Dom (sammendrag)
ECLI:EU:C:2010:780
16/12/2010 MacDonald Resorts
Forslag til afgørelse
ECLI:EU:C:2010:502
07/09/2010 MacDonald Resorts
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Anmodning (EUT/EFT)
07/11/2009 MacDonald Resorts
Vis dokumenter i pdf-format
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

2010 I-13179

genstand

Præjudiciel – Court of Session (Scotland), Edinburgh (Det Forenede Kongerige) – fortolkning af artikel 9, stk. 2, litra a), og artikel 13, punkt B, litra b), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaterne lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – fritagelse for udlejning af fast ejendom – salg af pointrettigheder gennem en ferieklub, der giver ret til at benytte en feriebolig i en begrænset periode i et givet år

Systematisk oversigt

1.
4 Den Europæiske Unions interne politik
  4.10 Fiskale bestemmelser
    4.10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      4.10.02.01 Merværdiafgift
        4.10.02.01.03 Stedet for afgiftspligtige transaktioner
          4.10.02.01.03.03 Leveringsstedet for tjenesteydelser
4 Den Europæiske Unions interne politik
  4.10 Fiskale bestemmelser
    4.10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      4.10.02.01 Merværdiafgift
        4.10.02.01.02 Anvendelsesområde
          4.10.02.01.02.03 Afgiftspligtige transaktioner
            4.10.02.01.02.03.03 Levering af ydelser
4 Den Europæiske Unions interne politik
  4.10 Fiskale bestemmelser
    4.10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      4.10.02.01 Merværdiafgift
        4.10.02.01.07 Afgiftsfritagelser
          4.10.02.01.07.02 Fritagelse i forbindelse med andre aktiviteter
            4.10.02.01.07.02.09 Bortforpagtning og udlejning af fast ejendom


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

Konklusion

Forslag til afgørelse


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

  • 14/07/2009

Datoen for forslaget til afgørelse

  • 07/09/2010

Datoen for retsmødet

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for afsigelsen

16/12/2010


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Sagsanlæg: EUT C 267 fra 07.11.2009, s.26

Dom: EUT C 55 fra 19.02.2011, s.9

Sagens parter

MacDonald Resorts

Retsvidenskabelige kommentarer

  1. Mosbrucker, Anne-Laure: Soumission à la TVA des opérations de time sharing, Europe 2011 Février Comm. nº 2 p.43
  2. Gunacker, Barbara: Umsatzsteuerpflicht, Leistungszeitpunkt und Leistungsort bei Einräumung von Teilzeitnutzungsrechten (Timesharing-Rechten), European Law Reporter 2011 p.136-138Analytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Court of Session (Scotland) - Det Forenede Kongerige

Emne

  • Fiskale bestemmelser
  • - Merværdiafgift

Nationale retsforskrifter, der henvises til

UK - Value Added Tax Act 1994, Schedule 9, Group 1, item 1 The Value Added Tax (Place of Supply of Services) Order 1992 (S.I. 1992/3121), art. 4 and 5(a)

Internationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagstype og sagens udfald

  • Præjudiciel forelæggelse

Dommerkollegium

première chambre (Cour)

Refererende dommer

Borg Barthet

Generaladvokat

Trstenjak

Processprog

  • engelsk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

  • engelsk