Domstolens dom (Anden Afdeling) af 21. november 2013

Dixons Retail plc mod Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Direktiv 2006/112/EF – moms – levering af goder – begreb – misbrug af et bankkort

Sag C-494/12


Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Dom (EUT/EFT)
24/01/2014 Dixons Retail
Vis dokumenter i pdf-format
Dom
ECLI:EU:C:2013:758
21/11/2013 Dixons Retail
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Dom (sammendrag)
ECLI:EU:C:2013:758
21/11/2013 Dixons Retail
Anmodning (EUT/EFT)
11/01/2013 Dixons Retail
Vis dokumenter i pdf-format
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

offentliggjort i Elektronisk Samling af Afgørelser (Samling af Afgørelser - almindelig del)

genstand

Præjudiciel – First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Det Forenede Kongerige) – fortolkning af artikel 14, stk. 1, og artikel 73 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – begrebet »levering af goder« – levering efter køb ved hjælp af ikke-tilladt og svigagtig brug af et kreditkort

Systematisk oversigt

1.
4 Den Europæiske Unions interne politik
  4.10 Fiskale bestemmelser
    4.10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      4.10.02.01 Merværdiafgift
        4.10.02.01.02 Anvendelsesområde
          4.10.02.01.02.03 Afgiftspligtige transaktioner
            4.10.02.01.02.03.01 Levering af varer
4 Den Europæiske Unions interne politik
  4.10 Fiskale bestemmelser
    4.10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      4.10.02.01 Merværdiafgift
        4.10.02.01.05 Afgiftsgrundlag
          4.10.02.01.05.01 Levering af varer og ydelser


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

Konklusion

Forslag til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

 • 05/11/2012

Datoen for forslaget til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for retsmødet

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for afsigelsen

21/11/2013


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Sagsanlæg: EUT C 26 fra 26.01.2013, s.25

Dom: EUT C 39 fra 08.02.2014, s.7

Sagens parter

Dixons Retail

Retsvidenskabelige kommentarer

 1. A., I.: VAT on goods paid for fraudulently, Tax Journal 2013 nº 1195 p.4 (EN)
 2. Brown, Amanda ; Rycroft, Adam: Dixons Retail: VAT on fraudulent card transactions, Tax Journal 2013 nº 1197 p.18-19 (EN)
 3. Van der Paardt, René: Dixons Retail. Fraudulent use of a bank card., Highlights & Insights on European Taxation 2014 nº 1 p.72-73 (EN)
 4. Mosbrucker, Anne-Laure: TVA et notion de livraison de biens, Europe 2014 janvier Com. nº 1 p.40 (FR)



Analytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

First-tier Tribunal (Tax Chamber) - Det Forenede Kongerige

Emne

 • Fiskale bestemmelser
 • - Merværdiafgift

Nationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Internationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagstype og sagens udfald

 • Præjudiciel forelæggelse

Dommerkollegium

deuxième chambre (Cour)

Refererende dommer

Silva de Lapuerta

Generaladvokat

Wathelet

Processprog

 • engelsk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

  Oplysningen er ikke tilgængelig