Arrest van het Hof (Negende kamer) van 16 juli 2020

MH en NI tegen OJ en Novo Banco SA

Verzoek van de Tribunal da Relação de Guimarães om een prejudiciële beslissing

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Insolventieprocedures – Verordening (EU) 2015/848 – Artikel 3 – Internationale bevoegdheid – Centrum van de voornaamste belangen van de schuldenaar – Natuurlijke persoon die niet als zelfstandige een bedrijfs- of beroepsactiviteit uitoefent – Weerlegbaar vermoeden dat het centrum van de voornaamste belangen van deze persoon zijn gebruikelijke verblijfplaats is – Weerlegging van het vermoeden – Situatie waarin het enige onroerend goed van de schuldenaar gelegen is buiten de lidstaat van de gebruikelijke verblijfplaats

Zaak C-253/19


Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex
Arrest (PB)
21/08/2020 Novo Banco
Arrest
ECLI:EU:C:2020:585
16/07/2020 Novo Banco
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Conclusie
ECLI:EU:C:2020:328
30/04/2020 Novo Banco
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Verzoek (PB)
24/05/2019 Novo Banco
Verzoek om een prejudiciële beslissing
26/03/2019 Novo Banco
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

nog niet gepubliceerd (Algemene Jurisprudentie)

Onderwerp

Informatie niet beschikbaar

Systematisch overzicht

1.
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.06 Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht
    4.06.02 Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken
      4.06.02.094
06 null
  06.02 null
    06.02.09


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

Dictum

Conclusie


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

  • 26/03/2019

Datum van de conclusie

  • 30/04/2020

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

16/07/2020


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Informatie niet beschikbaar

Naam van de partijen

Novo Banco

Rechtsgeleerde noten

  1. Idot, Laurence: Règlement « procédures d'insolvabilité » - Centre des intérêts principaux d'une personne physique, Europe 2020, n° 10 Octobre, Comm. 324 (FR)
  2. Paulus, Christoph G.: Zum COMI eines unselbstständig tätigen Schuldners mit Immobilie in einem anderen Mitgliedstaat als dem des gewöhnlichen Aufenthalts („Novo Banco“), Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2020 p. 561-562 (DE)Analytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Tribunal da Relação de Guimarães - Portugal

Onderwerp

  • ruimte van vrijheid, veiligheid en recht
  • - Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken

Betrokken bepalingen van nationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Betrokken bepalingen van internationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Procedure en resultaat

  • Prejudiciële verwijzing

Rechtsprekende formatie

neuvième chambre (Cour)

Rechter-rapporteur

Jürimäe

Advocaat-generaal

Szpunar

Procestaal/Procestalen

  • Portugees

Taal/Talen van de conclusie

  • Frans