Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 5 mei 2022

BPC Lux 2 Sàrl e.a. tegen Banco de Portugal e.a.

Verzoek van de Supremo Tribunal Administrativo om een prejudiciële beslissing

Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 2014/59/EU – Bankenunie – Herstel en afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen – Artikelen 36, 73 en 74 – Bescherming van aandeelhouders en schuldeisers – Gedeeltelijke tenuitvoerlegging vóór het verstrijken van de omzettingstermijn – Stapsgewijze omzetting – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikel 17, lid 1 – Recht op eigendom

Zaak C-83/20


Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex
Arrest (PB)
10/06/2022 BPC Lux 2 e.a.
Samenvatting
ECLI:EU:C:2022:346
05/05/2022 BPC Lux 2 e.a.
Arrest
ECLI:EU:C:2022:346
05/05/2022 BPC Lux 2 e.a.
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Conclusie
ECLI:EU:C:2021:853
14/10/2021 BPC Lux 2 e.a.
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Verzoek (PB)
10/07/2020 BPC Lux 2 e.a.
Verzoek om een prejudiciële beslissing
17/02/2020 BPC Lux 2 e.a.
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

nog niet gepubliceerd (Algemene Jurisprudentie)

Onderwerp

Informatie niet beschikbaar

Systematisch overzicht

1.
2 Institutioneel kader van de Europese Unie
  2.05 Rechtshandelingen van de Unie
    2.05.03 Richtlijnen
      2.05.03.00 Algemeen
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.12 Economisch en monetair beleid
    4.12.011
04 null
  04.02 null
    04.02.02 null
      04.02.02.01
1 De rechtsorde van de Europese Unie
  1.04 Grondrechten
    1.04.03 Grondrechten
      1.04.03.172
05 null
  05.03 null
    05.03.002
05 null
  05.03 null
    05.03.002
05 null
  05.03 null
    05.03.00
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.12 Economisch en monetair beleid
    4.12.01 Economisch beleid


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

Dictum

Conclusie


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

 • 17/02/2020

Datum van de conclusie

 • 14/10/2021

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

05/05/2022


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Informatie niet beschikbaar

Naam van de partijen

BPC Lux 2 e.a.

Rechtsgeleerde noten

 1. Simon, Denys: Services financiers - Résolution des établissements de crédit, Europe 2022, n° 7 Juillet, comm. 236 (FR)Analytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Supremo Tribunal Administrativo - Portugal

Onderwerp

 • Fundamentele rechten
 • - Handvest van de grondrechten
 • Vrijheid van vestiging
 • Vrij verrichten van diensten
 • Onderlinge aanpassing van de wetgevingen

Betrokken bepalingen van nationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Betrokken bepalingen van internationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Procedure en resultaat

 • Prejudiciële verwijzing

Rechtsprekende formatie

première chambre (Cour)

Rechter-rapporteur

Ziemele

Advocaat-generaal

Pitruzzella

Procestaal/Procestalen

 • Portugees

Taal/Talen van de conclusie

 • Italiaans