Beschikking van het Hof (Achtste kamer) van 17 november 2021

„AKZ – Burgas” EOOD tegen Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” – Burgas

Verzoek van de Varhoven administrativen sad om een prejudiciële beslissing

Prejudiciële verwijzing – Sociale-zekerheidsbijdragen – Terugbetaling van de ten onrechte betaalde bijdragen – Beperking van de rente over de terugbetaling – Nationale procesautonomie – Gelijkwaardigheidsbeginsel – Doeltreffendheidsbeginsel – Artikel 53, lid 2, artikel 94 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Kennelijke niet-ontvankelijkheid

Zaak C-602/20


Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex Link
Verzoek om een prejudiciële beslissing
12/11/2020 AKZ - Burgas
Verzoek (PB)
08/01/2021 AKZ - Burgas
Beschikking (Informatie)
ECLI:EU:C:2021:947
17/11/2021 AKZ - Burgas
Beschikking
ECLI:EU:C:2021:947
17/11/2021 AKZ - Burgas
Beschikking (PB)
11/02/2022 AKZ - Burgas
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

niet gepubliceerd (Algemene Jurisprudentie - Deel "Informatie over de niet gepubliceerde beslissingen")

Onderwerp

Informatie niet beschikbaar

Systematisch overzicht

1.
3 Procedures voor het Hof
  3.04 Prejudiciële verwijzing
    3.04.02 Bevoegdheid van het Hof van Justitie


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

Dictum

Conclusie

Informatie niet beschikbaar


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

  • 12/11/2020

Datum van de conclusie

Informatie niet beschikbaar

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

17/11/2021


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Informatie niet beschikbaar

Naam van de partijen

AKZ - Burgas

Rechtsgeleerde noten

Informatie niet beschikbaarAnalytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Varhoven administrativen sad - Bulgarije

Onderwerp

  • Beginselen, doelstellingen en taken genoemd in de Verdragen

Betrokken bepalingen van nationaal recht

Данъчно осигурителен процесуален кодекс (Code de procédure fiscale et d’assurance), art. 129 et 164 Закон за данъците върху доходите на физическите лица (Loi relative à l’impôt sur les revenus des personnes physiques), art. 42

Betrokken bepalingen van internationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Procedure en resultaat

  • Prejudiciële verwijzing : verwerping wegens niet-ontvankelijkheid

Rechtsprekende formatie

huitième chambre (Cour)

Rechter-rapporteur

Passer

Advocaat-generaal

Hogan

Procestaal/Procestalen

  • Bulgaars

Taal/Talen van de conclusie

    Informatie niet beschikbaar