Domstolens Dom (Femte Afdeling) af 20 . november 2003.

Margaroge Unterpertinger mod Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter.

Anmodning om præjudiciel afgørelse: Landesgericht Innsbruck - Østrig.

Sjette momsdirektiv - fritagelse for behandling af personer som led i udøvelse af lægegerning og dertil knyttede erhverv - lægesagkyndig vurdering.

Sag C-212/01.


Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Dom (EUT/EFT)
10/01/2004 Unterpertinger
Vis dokumenter i pdf-format
Dom
ECLI:EU:C:2003:625
20/11/2003 Unterpertinger
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Dom (sammendrag)
ECLI:EU:C:2003:625
20/11/2003 Unterpertinger
Forslag til afgørelse
ECLI:EU:C:2003:59
30/01/2003 Unterpertinger
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

2003 I-13859

genstand

Præjudiciel ─ Landesgericht Innsbruck ─ fortolkning af artikel 13, punkt A, stk. 1, litra c), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter ─ Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag ─ "behandling af personer som led i udøvelse af lægegerning og dertil knyttede erhverv" ─ sagkyndig lægeudtalelse afgivet under en retssag inden for det socialretlige område (omfattet?)

Systematisk oversigt

1.
B Det Europæiske Fællesskab (EØF/EF)
  B-10 Fiskale bestemmelser
    B-10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      B-10.02.01 Merværdiafgift
        B-10.02.01.07 Afgiftsfritagelser
          B-10.02.01.07.01 Fritagelse i forbindelse med visse former for virksomhed af almen interesse
            B-10.02.01.07.01.03 Behandling som et led i udøvelse af lægegerning eller dertil knyttede erhverv


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

Konklusion

Forslag til afgørelse


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

 • 23/05/2001

Datoen for forslaget til afgørelse

 • 30/01/2003

Datoen for retsmødet

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for afsigelsen

20/11/2003


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Sagsanlæg: EUT C 212 fra 28.07.2001, s.16

Dom: EUT C 7 fra 10.01.2004, s.6

Sagens parter

Unterpertinger

Retsvidenskabelige kommentarer

 1. Lohse, W. Christian: EugH: Grenzen der Mehrwertsteuerbefreiung medizinischer Leistungen, Betriebs-Berater 2004 p.312-314
 2. Niedermair, Jutta: Ärztliche Leistungen und Umsatzsteuer, European Law Reporter 2004 p.183
 3. Franzé, Roberto: La rilevanza dello scopo terapeutico nella delimitazione dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto applicabile alle prestazioni mediche, Diritto pubblico comparato ed europeo 2004 p.914-920
 4. Kleerup, Jan: EG-domstolens domar. Direktiv, SkatteNytt 2004 nº 6 p.441-458
 5. Procopio, Massimo A.: Il regime Iva delle prestazioni sanitarie rese a fini diagnostici, Rassegna tributaria 2005 p.320-344Analytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Landesgericht Innsbruck - Østrig

Emne

 • Fiskale bestemmelser
 • - Merværdiafgift

Nationale retsforskrifter, der henvises til

AT - Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz, Paragraph 77 Umsatzsteuergesetz 1994, Paragraph 6 Abs. 1 No. 19

Internationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagstype og sagens udfald

 • Præjudiciel forelæggelse

Dommerkollegium

cinquième chambre (Cour)

Refererende dommer

Rosas

Generaladvokat

Stix-Hackl

Processprog

 • tysk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

 • tysk