mobile.international v. EUIPO - Rezon (mobile.de)
Asia T-325/14 (Yhdistetyt asiat T-322/14, T-325/14)
Sivun alkuun Asian asiakirjat
Asiakirja Päivämäärä Asianosaisten nimet Aihe Curia EUR-Lex
Kanne (EYVL/EUVL)
04/07/2014 mobile.international v. EUIPO - Rezon (mobile.de)
Katso pdf-tiedosto
Sivun alkuun Päätöksen tai asian juridinen analyysi

Oikeustapauskokoelma

Tietoja ei ole saatavilla

Aihe

Yhteisön tavaramerkki – Kumoamiskanne, jonka on nostanut luokkiin 9, 16, 35, 38 ja 42 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten rekisteröidyn sanamerkin ”mobile.de” haltija sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV) ensimmäisen valituslautakunnan 9.1.2014 asiassa R 922/2013-1 tekemästä päätöksestä, jolla kumotaan mitättömyysosaston ratkaisu, jolla on hylätty ilmaisun ”mobile” sisältävän, luokkiin 35, 39 ja 42 kuuluvia tavaroita varten rekisteröidyn kansallisen kuviomerkin haltijan esittämä mitättömäksi julistamista koskeva vaatimus

Aiheenmukainen hakemisto

Tietoja ei ole saatavilla


Viittaukset oikeuskäytäntöön tai lainsäädäntöön

Perusteluissa viitataan

Tuomiolauselma

Tietoja ei ole saatavilla

Ratkaisuehdotukset

Tietoja ei ole saatavilla


Päivämäärät

Sen asiakirjan toimittamisen päivämäärä, jolla asia saatetaan vireille tuomioistuimessa

 • 06/05/2014

Ratkaisuehdotuksen päivämäärä

Tietoja ei ole saatavilla

Suullisen käsittelyn päivämäärä

Tietoja ei ole saatavilla

Julistamispäivä

Tietoja ei ole saatavilla


Lähteet

Julkaistu EYVL:ssä/EUVL:ssä

Tietoja ei ole saatavilla

Asianosaisten nimet

mobile.international v. EUIPO - Rezon (mobile.de)

Oikeustapauskommentaarit

Tietoja ei ole saatavillaAnalyysin tulokset

Ennakkoratkaisupyynnön esittäjävaltio

Tietoja ei ole saatavilla

Aihe

  Tietoja ei ole saatavilla

  Kyseessä olevat kansallisen oikeuden säännökset

  Tietoja ei ole saatavilla

  Kyseessä olevat kansainvälisen oikeuden säännökset

  Tietoja ei ole saatavilla

  Oikeudenkäynti ja ratkaisu

  • Kumoamiskanne

  Ratkaisukokoonpano

  Tietoja ei ole saatavilla

  Esittelevä tuomari

  Tietoja ei ole saatavilla

  Julkisasiamies

  Tietoja ei ole saatavilla

  Oikeudenkäyntikieli/-kielet

   Tietoja ei ole saatavilla

   Ratkaisuehdotuksen kieli/kielet

    Tietoja ei ole saatavilla