Beschikking van het Hof (Vijfde kamer) van 28 juni 2012

Hogere voorziening — Artikel 119 van Reglement voor procesvoering — Gemeenschapsmerk — Aanvraag om inschrijving van woordteken ‚TOFUKING’ — Oppositie door houder van merk Curry King — Verordening (EG) nr. 207/2009 — Artikel 8, lid 1, sub b — Verwarringsgevaar — Mate van overeenstemming

Zaak C‑599/11 PBovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex
Beschikking (PB)
21/09/2012 TofuTown.com/Meica en BHIM
Zie pdf-documenten
Beschikking
ECLI:EU:C:2012:403
28/06/2012 TofuTown.com/Meica en BHIM
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Beschikking (Informatie)
ECLI:EU:C:2012:403
28/06/2012 TofuTown.com/Meica en BHIM
Verzoekschrift (PB)
20/04/2012 TofuTown.com/Meica en BHIM
Zie pdf-documenten
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

gepubliceerd in de digitale Jurisprudentie (Algemene Jurisprudentie - deel "Informatie over de niet-gepubliceerde beslissingen")

Onderwerp

Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 20 september 2011, Meica/BHIM – TofuTown.com (TOFUKING) (T99/10), waarbij het Gerecht heeft vernietigd de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 7 januari 2010 (zaak R 63/20094) inzake een oppositieprocedure tussen Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG en TofuTown.com GmbH – Verwarringsgevaar

Systematisch overzicht

1.
3 Procedures voor het Hof
  3.10 Hogere voorziening
    3.10.06 Middelen
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.11 Harmonisatie van wetgevingen
    4.11.03 Merk van de Europese Unie
      4.11.03.02 Relatieve weigeringsgronden
        4.11.03.02.02 Gevaar voor verwarring met een ouder merk
          4.11.03.02.02.00 Algemeen


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

Dictum

Conclusie

Informatie niet beschikbaar


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

  • 21/11/2011

Datum van de conclusie

Informatie niet beschikbaar

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

28/06/2012


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Verzoek: PB C 133 van 05.05.2012, blz.14

Beschikking: PB C 303 van 06.10.2012, blz.6

Naam van de partijen

TofuTown.com/Meica en BHIM

Rechtsgeleerde noten

  1. Berlit, Wolfgang: EuGH: Verwechslungsgefahr zwischen "TOFUKING" und "Curry King" bei identischen Waren, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht PRAX 2013 p.35Analytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Informatie niet beschikbaar

Onderwerp

  • Intellectuele, industriële en commerciële eigendom
  • - Merken

Betrokken bepalingen van nationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Betrokken bepalingen van internationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Procedure en resultaat

  • Beroep tot nietigverklaring
  • Hogere voorziening : verwerping ten gronde

Rechtsprekende formatie

cinquième chambre (Cour)

Rechter-rapporteur

Ilešič

Advocaat-generaal

Jääskinen

Procestaal/Procestalen

  • Duits

Taal/Talen van de conclusie

    Informatie niet beschikbaar