Domstolens Dom (Sjette Afdeling) af 6. februar 1997.

Harnas & Helm CV mod Staatssecretaris van Financiën.

Anmodning om præjudiciel afgørelse: Hoge Raad - Nederlandene.

Moms - Fortolkning af artikel 4, 13 og 17 i sjette direktiv 77/388/EØF - Afgiftspligtig person - Erhvervelse og besiddelse af obligationer.

Sag C-80/95.


Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Dom
ECLI:EU:C:1997:56
06/02/1997 Harnas & Helm mod Staatssecretaris van Financiën
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Dom (sammendrag)
ECLI:EU:C:1997:56
06/02/1997 Harnas & Helm mod Staatssecretaris van Financiën
Forslag til afgørelse
ECLI:EU:C:1996:426
07/11/1996 Harnas & Helm mod Staatssecretaris van Financiën
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

1997 I-00745

genstand

Oplysningen er ikke tilgængelig

Systematisk oversigt

1.
B Det Europæiske Fællesskab (EØF/EF)
  B-10 Fiskale bestemmelser
    B-10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      B-10.02.01 Merværdiafgift
        B-10.02.01.02 Anvendelsesområde
          B-10.02.01.02.02 Afgiftspligtige personer
            B-10.02.01.02.02.01 Økonomisk virksomhed


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

Konklusion

Forslag til afgørelse


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

 • 17/03/1995

Datoen for forslaget til afgørelse

 • 07/11/1996

Datoen for retsmødet

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for afsigelsen

06/02/1997


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Sagsanlæg: EUT C 119 fra 13.05.1995, s.9

Dom: EUT C 108 fra 05.04.1997, s.2

Sagens parter

Harnas & Helm mod Staatssecretaris van Financiën

Retsvidenskabelige kommentarer

 1. Van Es, Sylvia: Geen economische activiteit, Nederlandse staatscourant 1997 nº 45 p.4
 2. X: Gazette du Palais 1997 II Panor. p.299
 3. Scholten, Gerd: VAT: Bondholding Not an Economic Activity, Intertax 1997 p.361-362
 4. Quadri, S.: Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 1997 p.1256-1257
 5. Martín Jiménez, Adolfo J.: Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Revista española de Derecho Financiero 1998 p.129-131
 6. Oerlemans, P.C.J.: Door het Harnas-arrest in het harnas gejaagd, Weekblad voor fiscaal recht 1998 p.691-696
 7. Cardia, Carlo Geronimo: Tributi 1998 nº 5 p.555-564
 8. Armella, Sara: La nozione di attività economica ai fini iva, Diritto e pratica tributaria 1998 III p.577-580Analytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Hoge Raad der Nederlanden - Nederlandene

Emne

 • Fiskale bestemmelser
 • - Merværdiafgift

Nationale retsforskrifter, der henvises til

NL - Wet op de omzetbelasting 1968, art. 7, par. 1 en 2

Internationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagstype og sagens udfald

 • Præjudiciel forelæggelse

Dommerkollegium

sixième chambre (Cour)

Refererende dommer

Mancini

Generaladvokat

Fennelly

Processprog

 • nederlandsk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

 • engelsk