Arrest van het Hof van 14 februari 1978.

United Brands Company en United Brands Continentaal BV tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen.

Chiquita-bananen.

Zaak 27/76.


Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex
Arrest
ECLI:EU:C:1978:22
14/02/1978 United Brands/Commissie
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Arrest (Samenvatting)
ECLI:EU:C:1978:22
14/02/1978 United Brands/Commissie
Conclusie
ECLI:EU:C:1977:173
08/11/1977 United Brands/Commissie
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Beschikking
ECLI:EU:C:1976:51
05/04/1976 United Brands/Commissie
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

1978 00207

Grieks 1978/00075 Portugees 1978/00077 Spaans 1978/00067 Zweeds IV/00009 Fins IV/00009

Onderwerp

Informatie niet beschikbaar

Systematisch overzicht

1.
B Europese Gemeenschap (EEG/EG)
  B-07 Mededinging
    B-07.02 Machtspositie
      B-07.02.02 Bepaling van de relevante markt
        B-07.02.02.01 Productmarkt
B Europese Gemeenschap (EEG/EG)
  B-07 Mededinging
    B-07.02 Machtspositie
      B-07.02.01 Begrip
B Europese Gemeenschap (EEG/EG)
  B-07 Mededinging
    B-07.02 Machtspositie
      B-07.02.03 Criteria en indicaties voor het bestaan van een machtspositie
B Europese Gemeenschap (EEG/EG)
  B-07 Mededinging
    B-07.02 Machtspositie
      B-07.02.03 Criteria en indicaties voor het bestaan van een machtspositie
B Europese Gemeenschap (EEG/EG)
  B-07 Mededinging
    B-07.02 Machtspositie
      B-07.02.04 Misbruik
        B-07.02.04.02 Misbruik: voorbeelden
B Europese Gemeenschap (EEG/EG)
  B-07 Mededinging
    B-07.02 Machtspositie
      B-07.02.04 Misbruik
        B-07.02.04.02 Misbruik: voorbeelden
B Europese Gemeenschap (EEG/EG)
  B-07 Mededinging
    B-07.02 Machtspositie
      B-07.02.05 Ongunstige beïnvloeding van handel tussen Lid-Staten
B Europese Gemeenschap (EEG/EG)
  B-07 Mededinging
    B-07.02 Machtspositie
      B-07.02.04 Misbruik
        B-07.02.04.02 Misbruik: voorbeelden
B Europese Gemeenschap (EEG/EG)
  B-07 Mededinging
    B-07.02 Machtspositie
      B-07.02.04 Misbruik
        B-07.02.04.02 Misbruik: voorbeelden


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

Dictum

Conclusie


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

 • 15/03/1976

Datum van de conclusie

 • 08/11/1977

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

14/02/1978


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Verzoek: PB C 87 van 14.04.1976, blz.6

Arrest: PB C 76 van 30.03.1978, blz.3

Naam van de partijen

United Brands/Commissie

Rechtsgeleerde noten

 1. Van Kersbergen, H.J.E.: Waren de bananen te duur?, Economisch statistische berichten 1978 p.585-587 (NL)
 2. Schulte, Ine-Marie: Recht der Internationalen Wirtschaft / Außenwirtschaftsdienst des Betriebs-Beraters 1978 p.604-606 (DE)
 3. Raffaelli, Enrico Adriano: Il concetto di posizione dominante ex art. 86 CEE, Rivista di diritto industriale 1978 II p.302-305 (IT)
 4. Pardolesi, Roberto: Art. 86 Trattato CEE: il prezzo del "decollo", Il Foro italiano 1978 IV Col.536-546 (IT)
 5. Pennetta, Piero: La posizione dominante "qualitativa" - profili interpretativi dell'art. 86 del Trattato CEE nel caso "Chiquita", Rivista di diritto europeo 1978 p.312-337 (IT)
 6. Dashwood, Alan: New Light on Article 86 in the Banana Case, European Law Review 1978 p.314-328 (EN)
 7. Delannay, Philippe: Revue trimestrielle de droit européen 1978 p.294-302 (FR)
 8. Christoyannopoulos, Athanassios: Cahiers de droit européen 1978 p.617-633 (FR)
 9. Akyürek-Kievits, H.E. ; Mok, M.R.: S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 1978 p.676-679 (NL)
 10. Baden Fuller, C.W.: Article 86 EEC: Economic Analysis of the Existence of a Dominant Position, European Law Review 1979 p.423-441 (EN)
 11. Emmerich, Volker: Juristische Schulung 1979 p.511-512 (DE)
 12. Levi, Aldo: Marchio e posizione dominante, Rivista di diritto industriale 1979 II p.361-365 (IT)
 13. Markert, Kurt: Europarecht 1979 p.49-58 (DE)
 14. Norton, Joseph Jude: The European Court of Justice Judgment in United Brands: Extraterritorial Jurisdiction and Abuse of Dominant Position, Denver Journal of International Law and Policy 1979 p.379-414 (EN)
 15. Orianne, Paul ; Delahaut, Paul: L'apport de l'arrêt "Chiquita" au droit communautaire de la concurrence, Journal des tribunaux 1979 p.85-92 (FR)
 16. Siragusa, Mario: Diritto e politica della concorrenza nella CEE: prezzi discriminatori e non equi (articolo 86), Diritto comunitario e degli scambi internazionali 1980 p.467-487 (IT)
 17. Bishop, W.: Price Discrimination under Article 86: Political Economy in the European Court, The Modern Law Review 1981 p.282-295 (EN)
 18. Zanon Di Valgiurata, Lucio: Price Discrimination under Article 86 of the EEC Treaty: The United Brands Case, International and Comparative Law Quarterly 1982 p.36-58 (EN)
 19. Cicala, Curzio: Esercizio del diritto ed abuso di posizione dominante, La funzione amministrativa 1989 p.430-462 (IT)
 20. Akyürek-Kievits, H.E. ; Mok, M.R.: Annotaties Hof van Justitie EG (Ed. W.E.J. Tjeenk Willink - Zwolle) 1995 p.304-307 (NL)
 21. Slot, P.J.: Een Amerikaanse bananengrootmacht schrijft geschiedenis in het EEG-kartelrecht, Het recht van de Europese Unie in 50 klassieke arresten (Ed. Boom Juridische Uitgevers - Den Haag) 2010 p.124-128 (NL)
 22. Vuletić, Dominik: Ekonomska analiza prava u predmetu United Brands i kriterij njezine primjene u europskom pravu tržišnog natjecanja, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 2015 n° 4 p.911-931 (HR)
 23. Wagner-von Papp, Florian: Florian Wagner-von Papp über United Brands („Chiquita“ ): Von grünen Bananen, Zahnlosen und hohen Preisen : EuGH, Urteil vom 14.02.1978, C-27/76, United Brands/Kommission („Chiquita“),, Wirtschaft und Wettbewerb 2021 p. 442-444 (DE)Analytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Informatie niet beschikbaar

Onderwerp

 • Mededinging
 • - Machtspositie

Betrokken bepalingen van nationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Betrokken bepalingen van internationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Procedure en resultaat

 • Beroep tot nietigverklaring : verwerping ten gronde
 • Beroep tegen een sanctie : verwerping ten gronde

Rechtsprekende formatie

Informatie niet beschikbaar

Rechter-rapporteur

Touffait

Advocaat-generaal

Mayras

Procestaal/Procestalen

 • Engels

Taal/Talen van de conclusie

 • Frans