Beschikking van de president van de tweede kamer van het Hof van 5 april 1976.

United Brands Company en United Brands Continentaal BV tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen.

Zaak 27-76 R.


Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex
Arrest
ECLI:EU:C:1978:22
14/02/1978 United Brands/Commissie
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Arrest (Samenvatting)
ECLI:EU:C:1978:22
14/02/1978 United Brands/Commissie
Conclusie
ECLI:EU:C:1977:173
08/11/1977 United Brands/Commissie
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Beschikking
ECLI:EU:C:1976:51
05/04/1976 United Brands/Commissie
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

1976 00425

Onderwerp

Informatie niet beschikbaar

Systematisch overzicht

Informatie niet beschikbaar


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

Dictum

Conclusie

Informatie niet beschikbaar


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

  • 22/03/1976

Datum van de conclusie

Informatie niet beschikbaar

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

05/04/1976


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Beschikking: PB C 136 van 17.06.1976, blz.9

Naam van de partijen

United Brands/Commissie

Rechtsgeleerde noten

Informatie niet beschikbaarAnalytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Informatie niet beschikbaar

Onderwerp

  • Mededinging
  • - Mededingingsregelingen
  • - Machtspositie

Betrokken bepalingen van nationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Betrokken bepalingen van internationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Procedure en resultaat

  • Verzoek tot opschorting van tenuitvoerlegging of tot verkrijging van voorlopige maatregelen : toewijzing
  • Beroep tot nietigverklaring

Rechtsprekende formatie

Informatie niet beschikbaar

Rechter-rapporteur

Kutscher

Advocaat-generaal

Informatie niet beschikbaar

Procestaal/Procestalen

  • Engels

Taal/Talen van de conclusie

    Informatie niet beschikbaar