Arrest van het Hof (Derde kamer) van 12 september 2019

Cofemel – Sociedade de Vestuário SA tegen G-Star Raw CV

Verzoek van de Supremo Tribunal de Justiça om een prejudiciële beslissing

Prejudiciële verwijzing – Intellectuele en industriële eigendom – Auteursrecht en naburige rechten – Richtlijn 2001/29/EG – Artikel 2, onder a) – Begrip ‚werk’ – Bescherming van werken door het auteursrecht – Voorwaarden – Samenhang met de bescherming van tekeningen en modellen – Richtlijn 98/71/EG – Verordening (EG) nr. 6/2002 – Kledingmodellen

Zaak C-683/17


Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex
Arrest (PB)
25/10/2019 Cofemel
Arrest
ECLI:EU:C:2019:721
12/09/2019 Cofemel
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Conclusie
ECLI:EU:C:2019:363
02/05/2019 Cofemel
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Verzoek (PB)
26/01/2018 Cofemel
Zie pdf-documenten
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

gepubliceerd in de digitale Jurisprudentie (Algemene Jurisprudentie)

Onderwerp

Informatie niet beschikbaar

Systematisch overzicht

1.
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.11 Harmonisatie van wetgevingen
    4.11.09 Geharmoniseerde intellectuele-eigendomstitels
      4.11.09.03 Auteursrecht en naburige rechten
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.11 Harmonisatie van wetgevingen
    4.11.09 Geharmoniseerde intellectuele-eigendomstitels
      4.11.09.03 Auteursrecht en naburige rechten
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.11 Harmonisatie van wetgevingen
    4.11.09 Geharmoniseerde intellectuele-eigendomstitels
      4.11.09.03 Auteursrecht en naburige rechten


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

Dictum

Conclusie


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

 • 06/12/2017

Datum van de conclusie

 • 02/05/2019

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

12/09/2019


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Arrest: PB C 383 van 11.11.2019, blz.12

Verzoek: PB C 52 van 12.02.2018, blz.23

Naam van de partijen

Cofemel

Rechtsgeleerde noten

 1. Massot, Pierre: Droit des dessins et modèles, Propriétés intellectuelles 2019 n° 73 p.82-88 (FR)
 2. Ringnalda, R.: Berichten industriële eigendom 2019 p.337-343 (NL)
 3. Portron, Alexandre: Le collier d'Harmonie : une brève contribution au dialogue des droits européen et français dans la construction de l'œuvre comme notion autonome de l'Union, La Semaine Juridique - entreprise et affaires 2019 nº 52 p.42-45 (FR)
 4. Mouncif-Moungache, Mouna: La portée du cumul de protection précisée par la Cour de justice (CJUE (3e ch.), 12 septembre 2019, Cofemel/G Star, aff. C-683/17), Revue des affaires européennes 2019, n. 3, p. 663-670 (FR)
 5. Benoliel-Claux, Sylvie: Protection par le droit d'auteur et le droit des dessins et modèles : cumul et contrefaçon, mode d'emploi, Dalloz IP / IT 2019 nº 12 p. 691-694 (FR)
 6. Bruguière, Jean-Michel: Droit d'auteur et droits voisins. Oeuvres protegées, Propriétés intellectuelles 2020 n° 74 p. 37-39 (FR)
 7. Zwaan, Marcel R. de: Cofemel/G-Star : noot, AMI: Tijdschrift voor auteurs-, media & informatierecht 2020 p. 17-20 (NL)
 8. Spoor, Jaap: Auteursrechtelijke bescherming van modellen na Cofemel, Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2020 p. 331-339 (NL)
 9. Spoor, Jaap: Cofemel - Sociedade de Vestuário SA contre G-Star Raw CV : noot, Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2020 nº 12 p. 1522-1525 (NL)
 10. Clark, Simon ; Sefton, Sara: Cofemel v G-Star Raw (C-683/17) and its effect on UK copyright law before and after Brexit, European Intellectual Property Review 2020 p. 141-143 (EN)
 11. Inguanez, Daniel: A Refined Approach to Originality in EU Copyright Law in Light of the ECJ’s Recent Copyright/Design Cumulation Case Law, International Review of Intellectual Property and Competition Law 2020 p. 797-822 (EN)
 12. Leduc, Pascal ; Berthold, Nicolas: Arrêt Cofemel : la question du cumul entre dessins et modèles et droit d’auteur enfin harmonisée ? : note d’observations, Revue de droit intellectuel : l'ingénieur-conseil 2020 p. 255-270 (FR)
 13. Tsoutsanis, Alexander: Bella Ciao - Cofemel and beyond: auteursrechtelijke bescherming van productvormgeving, Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2021 p. 22-30 (NL)Analytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Supremo Tribunal de Justiça - Portugal

Onderwerp

 • Vrijheid van vestiging
 • Vrij verrichten van diensten
 • Onderlinge aanpassing van de wetgevingen
 • Intellectuele, industriële en commerciële eigendom

Betrokken bepalingen van nationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Betrokken bepalingen van internationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Procedure en resultaat

 • Prejudiciële verwijzing

Rechtsprekende formatie

troisième chambre (Cour)

Rechter-rapporteur

Malenovský

Advocaat-generaal

Szpunar

Procestaal/Procestalen

 • Portugees

Taal/Talen van de conclusie

 • Frans