Domstolens Dom (Sjette Afdeling) af 6. marts 1997.

Maatschap M.J.M. Linthorst, K.G.P. Pouwels en J. Scheren c.s. mod Inspecteur der Belastingdienst/Ondernemingen Roermond.

Anmodning om præjudiciel afgørelse: Gerechtshof 's-Hertogenbosch - Nederlandene.

Sjette momsdirektiv - Artikel 9 - Dyrlægetjenesteydelser.

Sag C-167/95.


Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Dom
ECLI:EU:C:1997:105
06/03/1997 Linthorst, Pouwels en Scheres mod Inspecteur der Belastingdienst/Ondernemingen Roermond
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Dom (sammendrag)
ECLI:EU:C:1997:105
06/03/1997 Linthorst, Pouwels en Scheres mod Inspecteur der Belastingdienst/Ondernemingen Roermond
Forslag til afgørelse
ECLI:EU:C:1996:455
28/11/1996 Linthorst, Pouwels en Scheres mod Inspecteur der Belastingdienst/Ondernemingen Roermond
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

1997 I-01195

genstand

Oplysningen er ikke tilgængelig

Systematisk oversigt

1.
B Det Europæiske Fællesskab (EØF/EF)
  B-10 Fiskale bestemmelser
    B-10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      B-10.02.01 Merværdiafgift
        B-10.02.01.03 Stedet for afgiftspligtige transaktioner
          B-10.02.01.03.03 Leveringsstedet for tjenesteydelser


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

Konklusion

Forslag til afgørelse


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

 • 31/05/1995

Datoen for forslaget til afgørelse

 • 28/11/1996

Datoen for retsmødet

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for afsigelsen

06/03/1997


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Sagsanlæg: EUT C 208 fra 12.08.1995, s.6

Dom: EUT C 108 fra 05.04.1997, s.9

Sagens parter

Linthorst, Pouwels en Scheres mod Inspecteur der Belastingdienst/Ondernemingen Roermond

Retsvidenskabelige kommentarer

 1. X: Gazette du Palais 1997 II Panor. p.299
 2. Rigaux, Anne: Europe 1997 Mai Comm. nº 171 p.24-25
 3. Martín Jiménez, Adolfo J.: Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Revista española de Derecho Financiero 1998 p.136-138
 4. S.Q.: Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 1998 p.489-491Analytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Gerechtshof 's-Hertogenbosch - Nederlandene

Emne

 • Fiskale bestemmelser
 • - Merværdiafgift

Nationale retsforskrifter, der henvises til

NL - Wet op de omzetbelasting 1968, art. 6, lid 1 en lid 2, aanhef en onderdeel c, onder 3

Internationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagstype og sagens udfald

 • Præjudiciel forelæggelse

Dommerkollegium

sixième chambre (Cour)

Refererende dommer

Kakouris

Generaladvokat

Fennelly

Processprog

 • nederlandsk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

 • engelsk