Daimler (Ententes - Camions à ordures ménagères)
Zaak C-588/20
Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex Link
Conclusie
ECLI:EU:C:2022:130
24/02/2022 Daimler (Ententes - Camions à ordures ménagères)
Verzoek om een prejudiciële beslissing
10/11/2020 Daimler (Ententes - Camions à ordures ménagères)
Verzoek (PB)
29/01/2021 Daimler (Ententes - Camions à ordures ménagères)
Samenvatting
ECLI:EU:C:2022:607
01/08/2022 Daimler (Ententes - Camions à ordures ménagères)
Arrest
ECLI:EU:C:2022:607
01/08/2022 Daimler (Ententes - Camions à ordures ménagères)
Arrest (PB)
07/10/2022 Daimler (Ententes - Camions à ordures ménagères)
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

nog niet gepubliceerd (Algemene Jurisprudentie)

Onderwerp

Informatie niet beschikbaar

Systematisch overzicht

1.
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.08 Mededinging
    4.08.03 Toepassing van de mededingingsregels
      4.08.03.02 Procedure voor de toepassing van de mededingingsregels door de Commissie
        4.08.03.02.08 Beschikking van de Commissie
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.08 Mededinging
    4.08.03 Toepassing van de mededingingsregels
      4.08.03.02 Procedure voor de toepassing van de mededingingsregels door de Commissie
        4.08.03.02.04 Verzoeken om inlichtingen
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.08 Mededinging
    4.08.03 Toepassing van de mededingingsregels
      4.08.03.03 Geldboeten opgelegd door de Commissie
        4.08.03.03.06 Verplichting tot motivering van het besluit
          4.08.03.03.06.03 Wijze van berekening van de geldboete


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

Dictum

Conclusie


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

  • 10/11/2020

Datum van de conclusie

  • 24/02/2022

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

01/08/2022


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Informatie niet beschikbaar

Naam van de partijen

Daimler (Ententes - Camions à ordures ménagères)

Rechtsgeleerde noten

  1. Idot, Laurence: Nouvel essor des actions en réparation, Revue trimestrielle de droit européen 2022, n° 4, p. 788-793 (FR)Analytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Landgericht Hannover - Duitsland

Onderwerp

  • Mededinging
  • - Mededingingsregelingen

Betrokken bepalingen van nationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Betrokken bepalingen van internationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Procedure en resultaat

  • Prejudiciële verwijzing

Rechtsprekende formatie

première chambre (Cour)

Rechter-rapporteur

Arabadjiev

Advocaat-generaal

Medina

Procestaal/Procestalen

  • Duits

Taal/Talen van de conclusie

  • Frans