Domstolens Dom (Fjerde Afdeling) af 18. oktober 2007.

Navicon SA mod Administración del Estado.

Anmodning om præjudiciel afgørelse: Tribunal Superior de Justicia de Madrid - Spanien.

Sjette momsdirektiv - fritagelser - artikel 15, nr. 5 - begrebet befragtning af søgående fartøjer - forenelighed af en national lov, der alene tillader fritagelse for total befragtning.

Sag C-97/06.


Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Dom (EUT/EFT)
22/12/2007 Navicon
Vis dokumenter i pdf-format
Dom
ECLI:EU:C:2007:609
18/10/2007 Navicon
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Dom (sammendrag)
ECLI:EU:C:2007:609
18/10/2007 Navicon
Forslag til afgørelse
ECLI:EU:C:2007:201
29/03/2007 Navicon
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Anmodning (EUT/EFT)
03/06/2006 Navicon
Vis dokumenter i pdf-format
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

2007 I-08755

genstand

Præjudiciel – Tribunal Superior de Justicia de Madrid – fortolkning af artikel 15, stk. 5, i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – afgiftsfritagelse for befragtning af søgående fartøjer – spørgsmålet om delvis befragtning er omfattet – forenelighed med direktivet af en national lov, der alene tillader fritagelse for total befragtning

Systematisk oversigt

1.
B Det Europæiske Fællesskab (EØF/EF)
  B-10 Fiskale bestemmelser
    B-10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      B-10.02.01 Merværdiafgift
        B-10.02.01.07 Afgiftsfritagelser
          B-10.02.01.07.05B
10 null
  10.02 null
    10.02.01 null
      10.02.01.07 null
        10.02.01.07.05


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

Konklusion

Forslag til afgørelse


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

  • 20/02/2006

Datoen for forslaget til afgørelse

  • 29/03/2007

Datoen for retsmødet

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for afsigelsen

18/10/2007


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Sagsanlæg: EUT C 131 fra 03.06.2006, s.28

Dom: EUT C 315 fra 22.12.2007, s.12

Sagens parter

Navicon

Retsvidenskabelige kommentarer

  1. Meisse, Eric: Application de la sixième directive TVA, Europe 2007 Décembre Comm. nº 350 p.31
  2. Carrasco González, Francisco M.: Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Revista española de Derecho Financiero 2008 p.1014-1015
  3. Aparicio Pérez, Antonio: El concepto de fletamento de buques marítimos (Comentario a la STJCE de 18 de octubre de 2007, As. C-97/06), Noticias de la Unión Europea 2010 nº 304 p.87-93Analytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Tribunal Superior de Justicia de Madrid - Spanien

Emne

  • Fiskale bestemmelser
  • - Merværdiafgift

Nationale retsforskrifter, der henvises til

Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, del Impuesto sobre el Valor Añadido, art. 22.1

Internationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagstype og sagens udfald

  • Præjudiciel forelæggelse

Dommerkollegium

quatrième chambre (Cour)

Refererende dommer

Arestis

Generaladvokat

Mazák

Processprog

  • spansk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

  • engelsk