Domstolens Dom (Anden Afdeling) af 23. marts 2006.

Ministero dell'Economia e delle Finanze og Agenzia delle Entrate mod FCE Bank plc.

Anmodning om præjudiciel afgørelse: Corte suprema di cassazione - Italien.

Sjette momsdirektiv - artikel 2 og 9 - fast forretningssted - et ikke-hjemmehørende selskab - retsforhold - aftale om fordeling af omkostninger - OECD's modeloverenskomst til undgåelse af dobbeltbeskatning - begrebet »afgiftspligtig person« - levering af tjenesteydelser mod vederlag - administrativ praksis.

Sag C-210/04.


Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Dom (EUT/EFT)
03/06/2006 FCE Bank
Vis dokumenter i pdf-format
Dom
ECLI:EU:C:2006:196
23/03/2006 FCE Bank
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Dom (sammendrag)
ECLI:EU:C:2006:196
23/03/2006 FCE Bank
Forslag til afgørelse
ECLI:EU:C:2005:582
29/09/2005 FCE Bank
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Anmodning (EUT/EFT)
24/07/2004 FCE Bank
Vis dokumenter i pdf-format
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

2006 I-02803

genstand

Præjudiciel – Corte Suprema di Cassazione, Femte Borgerlige Afdeling (Italien) – fortolkning af artikel 2, stk. 1, og artikel 9, stk. 1, i sjette momsdirektiv 77/388/EØF – filial, der er organiseret som produktionsenhed, af et selskab med hjemsted i anden stat – muligheden for at anses filialen som en selvstændig afgiftspligtig person, og at anvende armslængdeprincippet som omhandlet i OECD's modeloverenskomst til undgåelse af dobbeltbeskatning

Systematisk oversigt

1.
B Det Europæiske Fællesskab (EØF/EF)
  B-10 Fiskale bestemmelser
    B-10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      B-10.02.01 Merværdiafgift
        B-10.02.01.02 Anvendelsesområde
          B-10.02.01.02.02 Afgiftspligtige personer
            B-10.02.01.02.02.03 Andre afgiftspligtige personer


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

Konklusion

Forslag til afgørelse


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

 • 12/05/2004

Datoen for forslaget til afgørelse

 • 29/09/2005

Datoen for retsmødet

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for afsigelsen

23/03/2006


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Sagsanlæg: EUT C 190 fra 24.07.2004, s.6

Dom: EUT C 131 fra 03.06.2006, s.14

Sagens parter

FCE Bank

Retsvidenskabelige kommentarer

 1. Van Hilten, M.E.: Beslissingen in belastingzaken 2006 nº 184 (NL)
 2. Heinrichshofen, Stefan: Umsatzsteuer-Rundschau 2006 p.335-337 (DE)
 3. Nikifarava, Khelena: Il primato del modello comunitario nell'Iva e il ruolo del giudice nazionale: alcune riflessioni in margine al caso FCE, Rassegna tributaria 2006 p.2192-2202 (IT)
 4. Heinrichshofen, Stefan: Dienstleistungen innerhalb einer Einheit, EU-Umsatz-Steuerberater 2006 p.6 (DE)
 5. Matei, Horia: Tratamentul TVA al tranzacțiilor intragrup în situația în care sucursala unei companii străine aparține unui grup TVA, Curierul Fiscal 2014 nº 10 p.404-405 (RO)
 6. Bjørnholm, Nikolaj ; Juul, Mette: Uklarheder efter Skandia-dommen, Skat Udland 2015 nº 12 p.647-653 (DA)
 7. Cortot-Boucher, Emmanuelle: Renvoi préjudiciel sur le prorata de déduction de TVA d'une succursale supportant des dépenses exclusivement affectées aux opérations du siège, Revue de droit fiscal 2017 N° 23 p.25-32 (FR)Analytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Corte suprema di cassazione - Italien

Emne

 • Fiskale bestemmelser
 • - Merværdiafgift

Nationale retsforskrifter, der henvises til

IT - Decreto del Presidente della Republica 26 octobre 1972 no. 633, art. 7, al. 3

Internationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagstype og sagens udfald

 • Præjudiciel forelæggelse

Dommerkollegium

deuxième chambre (Cour)

Refererende dommer

Kūris

Generaladvokat

Léger

Processprog

 • italiensk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

 • fransk