Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 24 februari 2022

PJ tegen Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio dei monopoli per la Toscana en Ministero dell'Economia e delle Finanze

Verzoek van de Consiglio di Stato om een prejudiciële beslissing

Prejudiciële verwijzing – Harmonisatie van de wetgevingen – Richtlijn 2014/40/EU – Artikel 23, lid 3 – Kaderovereenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie voor de bestrijding van tabaksgebruik – Verbod om tabaksproducten te verkopen aan minderjarigen – Sanctieregeling – Doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties – Verplichting voor verkopers van tabaksproducten om bij de verkoop daarvan de leeftijd van de koper te controleren – Geldboete – Exploitatie van een café met verkooppunt van tabaksproducten – Schorsing van de exploitatievergunning gedurende 15 dagen – Evenredigheidsbeginsel – Voorzorgsbeginsel

Zaak C-452/20


Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex Link
Conclusie
ECLI:EU:C:2021:855
14/10/2021 Agenzia delle dogane e dei monopoli en Ministero dell'Economia e delle Finanze
Verzoek om een prejudiciële beslissing
23/09/2020 Agenzia delle dogane e dei monopoli en Ministero dell'Economia e delle Finanze
Verzoek (PB)
20/11/2020 Agenzia delle dogane e dei monopoli en Ministero dell'Economia e delle Finanze
Arrest
ECLI:EU:C:2022:111
24/02/2022 Agenzia delle dogane e dei monopoli en Ministero dell'Economia e delle Finanze
Arrest (PB)
01/04/2022 Agenzia delle dogane e dei monopoli en Ministero dell'Economia e delle Finanze
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

nog niet gepubliceerd (Algemene Jurisprudentie)

Onderwerp

Informatie niet beschikbaar

Systematisch overzicht

1.
1 De rechtsorde van de Europese Unie
  1.01 Bronnen van het recht van de Unie
    1.01.02 Algemene rechtsbeginselen
      1.01.02.06 Evenredigheid
1 De rechtsorde van de Europese Unie
  1.04 Grondrechten
    1.04.03 Grondrechten
      1.04.03.35 Gezondheidszorg
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.11 Harmonisatie van wetgevingen
    4.11.16 Normen en technische voorschriften
      4.11.16.02 Invoer en in de handel brengen


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

Dictum

Informatie niet beschikbaar

Conclusie


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

  • 23/09/2020

Datum van de conclusie

  • 14/10/2021

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

24/02/2022


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Informatie niet beschikbaar

Naam van de partijen

Agenzia delle dogane e dei monopoli en Ministero dell'Economia e delle Finanze

Rechtsgeleerde noten

Informatie niet beschikbaarAnalytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Consiglio di Stato - Italië

Onderwerp

  • Vrijheid van vestiging
  • Vrij verrichten van diensten
  • Onderlinge aanpassing van de wetgevingen
  • Beginselen, doelstellingen en taken genoemd in de Verdragen

Betrokken bepalingen van nationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Betrokken bepalingen van internationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Procedure en resultaat

  • Prejudiciële verwijzing

Rechtsprekende formatie

première chambre (Cour)

Rechter-rapporteur

Arabadjiev

Advocaat-generaal

Szpunar

Procestaal/Procestalen

  • Italiaans

Taal/Talen van de conclusie

  • Frans