Arrest van het Hof (Grote kamer) van 9 maart 2021

VG Bild-Kunst tegen Stiftung Preußischer Kulturbesitz

Verzoek van het Bundesgerichtshof om een prejudiciële beslissing

Prejudiciële verwijzing – Intellectuele eigendom – Auteursrecht en naburige rechten in de informatiemaatschappij – Richtlijn 2001/29/EG – Artikel 3, lid 1 – Begrip ‚mededeling aan het publiek’ – Opneming van een door het auteursrecht beschermd werk op de website van een derde door middel van framing – Werk met toestemming van de houder van het auteursrecht vrij toegankelijk op de website van de licentiehouder – Contractclausule op grond waarvan de licentiehouder doeltreffende technische voorzieningen tegen framing moet treffen – Rechtmatigheid – Grondrechten – Artikel 11 en artikel 17, lid 2, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie

Zaak C-392/19


Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex
Arrest (PB)
23/04/2021 VG Bild-Kunst
Arrest
ECLI:EU:C:2021:181
09/03/2021 VG Bild-Kunst
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Samenvatting
ECLI:EU:C:2021:181
09/03/2021 VG Bild-Kunst
Conclusie
ECLI:EU:C:2020:696
10/09/2020 VG Bild-Kunst
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Verzoek (PB)
26/07/2019 VG Bild-Kunst
Verzoek om een prejudiciële beslissing
21/05/2019 VG Bild-Kunst
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

nog niet gepubliceerd (Algemene Jurisprudentie)

Onderwerp

Informatie niet beschikbaar

Systematisch overzicht

1.
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.11 Harmonisatie van wetgevingen
    4.11.09 Geharmoniseerde intellectuele-eigendomstitels
      4.11.09.031
04 null
  04.03 null
    04.03.11
1 De rechtsorde van de Europese Unie
  1.04 Grondrechten
    1.04.03 Grondrechten
      1.04.03.17 Eigendomsrecht
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.11 Harmonisatie van wetgevingen
    4.11.09 Geharmoniseerde intellectuele-eigendomstitels
      4.11.09.034
11 null
  11.09 null
    11.09.03


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

Dictum

Conclusie


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

 • 21/05/2019

Datum van de conclusie

 • 10/09/2020

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

09/03/2021


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Informatie niet beschikbaar

Naam van de partijen

VG Bild-Kunst

Rechtsgeleerde noten

 1. Grünberger, Michael: Medienspezifische Zugangsregeln im Internet : framing/embedding : Zugleich Besprechung von EuGH, Urteil vom 9.3.2021 – C-392/19 – VG Bild-Kunst/Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht 2021 p. 395-400 (DE)
 2. Lucas-Schloetter, Agnès: Droit d’auteur et droits voisins. Droits patrimoniaux. Droit de communication au public, Propriétés intellectuelles 2021 n° 79 p. 95-98 (FR)
 3. Simon, Denys: Propriété intellectuelle - Droits d'auteur, Europe 2021, nº 5 Mai, comm. 183 (FR)
 4. Gernhardt, Franz: Framing als öffentliche Wiedergabe nach dem Urteil VG Bild-Kunst/Stiftung Preußischer Kulturbesitz des EuGH (Urt. v. 9.3.2021 – C-392/19), Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht PRAX 2021 p. 363-365 (DE)
 5. Engels, Charlie: VG Bild-Kunst/Stiftung Preußischer Kulturbesitz : noot : (C-392/19), AMI: Tijdschrift voor auteurs-, media & informatierecht 2021 p. 158-160 (NL)
 6. Seignette, Jacqueline M.B.: VG Bild-Kunst/Stiftung Pressischer Kulturbesitz : noot, Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2021 p. 201-203 (NL)
 7. Mezei, Péter ; Jütte, Bernd Justin: CJEU clarifies that framing infringes copyright if TPMs are circumvented : VG Bild-Kunst v Stiftung Preußischer Kulturbesitz, C-392/19, Journal of Intellectual Property Law and Practice 2021 p. 461-463 (EN)
 8. Rosati, Eleonora: Linking and copyright in the shade of VG Bild-Kunst : case C-392/19, VG Bild-Kunst v. Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Common Market Law Review 2021 p. 1875-1894 (EN)
 9. Benabou, Valérie-Laure: La Cour de justice persiste et signe sur les liens ou comment se cogner « la tête contre les murs », Dalloz IP / IT 2021, nº 6, p. 334-338 (FR)Analytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Bundesgerichtshof - Duitsland

Onderwerp

 • Vrijheid van vestiging
 • Vrij verrichten van diensten
 • Onderlinge aanpassing van de wetgevingen
 • Intellectuele, industriële en commerciële eigendom

Betrokken bepalingen van nationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Betrokken bepalingen van internationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Procedure en resultaat

 • Prejudiciële verwijzing

Rechtsprekende formatie

grande chambre (Cour)

Rechter-rapporteur

Ilešič

Advocaat-generaal

Szpunar

Procestaal/Procestalen

 • Duits

Taal/Talen van de conclusie

 • Frans