Domstolens dom (Første Afdeling) af 20. januar 2021

QM mod Finanzamt Saarbrücken

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Finanzgericht des Saarlandes

Præjudiciel forelæggelse – skatter og afgifter – merværdiafgift (moms) – direktiv 2006/112/EF – artikel 2, stk. 1, litra c) – levering af tjenesteydelser mod vederlag – artikel 26, stk. 1 – transaktioner, der sidestilles med tjenesteydelser mod vederlag – artikel 56, stk. 2 – fastlæggelse af stedet for den afgiftsmæssige tilknytning – udlejning af transportmidler – biler, der stilles til rådighed for ansatte

Sag C-288/19


Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Dom (EUT/EFT)
19/02/2021 Finanzamt Saarbrücken
Dom
ECLI:EU:C:2021:32
20/01/2021 Finanzamt Saarbrücken
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Forslag til afgørelse
ECLI:EU:C:2020:736
17/09/2020 Finanzamt Saarbrücken
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Anmodning (EUT/EFT)
24/05/2019 Finanzamt Saarbrücken
Anmodning om præjudiciel afgørelse
09/04/2019 Finanzamt Saarbrücken
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

endnu ikke offentliggjort (Samling af Afgørelser – almindelig del)

genstand

Oplysningen er ikke tilgængelig

Systematisk oversigt

1.
4 Den Europæiske Unions interne politik
  4.10 Fiskale bestemmelser
    4.10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      4.10.02.01 Merværdiafgift
        4.10.02.01.02 Anvendelsesområde
          4.10.02.01.02.03 Afgiftspligtige transaktioner
            4.10.02.01.02.03.03 Levering af ydelser


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

Konklusion

Forslag til afgørelse


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

  • 09/04/2019

Datoen for forslaget til afgørelse

  • 17/09/2020

Datoen for retsmødet

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for afsigelsen

20/01/2021


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagens parter

Finanzamt Saarbrücken

Retsvidenskabelige kommentarer

  1. Oldiges, Matthias: Rüttelt der EuGH an der deutschen Praxis der Dienstwagenbesteuerung? - Anmerkung zum EuGH-Urteil vom 20.01.2021 in der Rs. C-288/19, Der Betrieb 2021 p. 588-591 (DE)Analytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Finanzgericht des Saarlandes - Tyskland

Emne

  • Fiskale bestemmelser
  • - Merværdiafgift

Nationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Internationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagstype og sagens udfald

  • Præjudiciel forelæggelse

Dommerkollegium

première chambre (Cour)

Refererende dommer

Bonichot

Generaladvokat

Szpunar

Processprog

  • tysk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

  • polsk