Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 17 lutego 2011 r.

Artur Weryński przeciwko Mediatel 4B spółka z o.o..

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia - Polska.

Współpraca sądowa w sprawach cywilnych - Przeprowadzanie dowodów - Przesłuchanie świadka przez sąd wezwany na wniosek sądu wzywającego - Zwrot należności świadka.

Sprawa C-283/09.


Góra strony Dokumenty dotyczące sprawy
Dokument Data Oznaczenia stron Dziedzina Curia EUR-Lex Link
Opinia
ECLI:EU:C:2010:490
02/09/2010 Weryński
Skarga (Dz.U.)
10/10/2009 Weryński
Wyrok (Streszczenie)
ECLI:EU:C:2011:85
17/02/2011 Weryński
Wyrok
ECLI:EU:C:2011:85
17/02/2011 Weryński
Wyrok (Dz.U.)
02/04/2011 Weryński
Góra strony Analiza prawna orzeczenia lub sprawy

Zbiór Orzeczeń

2011 I-00601

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym – Wykładnia rozporządzenia Rady (WE) nr 1206/2001 z 28 maja 2001 r. dotyczącego współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych i handlowych (Dz. U. L 174, s. 1) – Przesłuchanie świadka przez sąd państwa członkowskiego na wniosek sądu innego państwa członkowskiego – Zwrot należności świadka – Możliwość żądania przez sąd wezwany wpłaty zaliczki przez sąd wzywający na poczet zwrotu należności przesłuchiwanego świadka

Plan klasyfikacji systematycznej

1.
3 Spory sądowe
  3.04 Odesłanie prejudycjalne
    3.04.02 Właściwość Trybunału Sprawiedliwości
3 Spory sądowe
  3.04 Odesłanie prejudycjalne
    3.04.01 Wystąpienie do Trybunału Sprawiedliwości
      3.04.01.02 Odesłanie fakultatywne i obligatoryjne
3 Spory sądowe
  3.04 Odesłanie prejudycjalne
    3.04.01 Wystąpienie do Trybunału Sprawiedliwości
      3.04.01.01 Pojęcie sądu krajowego
4 Polityka wewnętrzna Unii Europejskiej
  4.06 Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
    4.06.02 Współpraca sądowa w sprawach cywilnych
      4.06.02.04 Przeprowadzanie dowodów


Cytaty z orzecznictwa lub prawodawstwa

Uzasadnienie

Sentencja

Opinia


Daty

Data złożenia dokumentu wszczynającego postępowanie

 • 23/07/2009

Data opinii

 • 02/09/2010

Data rozprawy

Informacja niedostępna

Data ogłoszenia

17/02/2011


Odesłania

Publikacja w Dzienniku Urzędowym

Wniosek: Dz.U. C 244 od 10.10.2009, str.2

Wyrok: Dz.U. C 103 od 02.04.2011, str.5

Oznaczenia stron

Weryński

Komentarze doktryny

 1. Sujecki, Bartosz: Zur Zahlung einer Zeugenentschädigung durch das ersuchende Gericht im Rahmen eines Beweisverfahrens nach der EuBVO, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2010 p.726 (DE)
 2. Sujecki, Bartosz: Keine Kostentragungspflicht des ersuchenden Gerichts für Zeugenentschädigung bei grenzüberschreitender Beweisaufnahme, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2011 p.264-265 (DE)
 3. Simon, Denys: Compétence préjudicielle de la Cour de justice, Europe 2011 Avril Comm. nº 4 p.13-14 (FR)
 4. Idot, Laurence: Obtention des preuves et indemnités versées aux témoins, Europe 2011 Avril Comm. nº 4 p.28 (FR)
 5. Giannopoulos, P.: Epitheorisi Politikis Dikonomias 2011 p.139-143 (EL)
 6. Polak, M.V.: Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2011 nº 217 (NL)
 7. Michailidou, Chrysoula: Efarmoges Astikou Dikaiou 2011 p.354-355 (EL)
 8. Dolžan, Judita: Stroški čezmenjega pridobivanja dokazov v EU, Pravna praksa 2011 nº 28-29 p.31-32 (SL)
 9. Vatovec, Katarina: Kdo plača stroške za priče v primeru čezmejnega pridobivanja dokazov, Pravna praksa 2011 nº 8 p.26-27 (SL)
 10. Fartunova, Maria: Le renvoi préjudiciel dans le cadre de la coopération judiciaire d'obtention des preuves en matière civile et commerciale, Revue des affaires européennes 2011 p.201-209 (FR)
 11. Franzina, Pietro: I costi del processo nello spazio giudiziario europeo: considerazioni alla luce della sentenza Weryński, Rivista di diritto internazionale privato e processuale 2011 p.675-696 (IT)
 12. Varela Figueroa, Rebeca: Tribunal de Justicia: Espacio de libertad, seguridad y justicia - Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 17 de febrero de 2011, asunto C-283/09, Artur Weryński / Mediatel 4B, Revista española de Derecho Internacional 2011 nº 2 p.239-242 (ES)
 13. Villamarín López, María Luisa: Abono de indemnización a testigos en los procesos civiles europeos. A propósito del Asunto Weryński, en aplicación del Reglamento 1206/2001, Revista Aranzadi Unión Europea 2011 nº 10 p.17-20 (ES)
 14. Menchón Orduna, Belén: Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea - Sentencia de 17 de febrero de 2011, Asunto C-283/09, Artur Weryński c. Mediatel 4B spółka z o.o., Revista Jurídica de Catalunya 2011 nº 3 p.261-265 (ES)Analityczne dane proceduralne

Pochodzenie pytania prejudycjalnego

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie (Tribunal d'arrondissement Warszawa Śródmieście de Varsovie) - Polska

Dziedzina

 • Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
 • - Współpraca sądowa w sprawach cywilnych

Relewantne przepisy prawa krajowego

Informacja niedostępna

Relewantne przepisy prawa międzynarodowego

Informacja niedostępna

Procedura i wynik

 • Odesłanie prejudycjalne

Skład orzekający

première chambre (Cour)

Sędzia sprawozdawca

Berger

Rzecznik generalny

Kokott

Język(i) postępowania

 • polski

Język(i) opinii

 • niemiecki