Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 15ης Δεκεμβρίου 2016

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ (ΔΕΗ) κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ανταγωνισμός – Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσεως – Ελληνικές αγορές προμήθειας λιγνίτη και χονδρικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας – Απόφαση διαπιστώνουσα παράβαση του άρθρου 86, παράγραφος 1, ΕΚ, σε συνδυασμό με το άρθρο 82 ΕΚ – Χορήγηση ή διατήρηση σε ισχύ υπέρ δημόσιας επιχειρήσεως δικαιωμάτων για την εκμετάλλευση δημόσιων κοιτασμάτων λιγνίτη – Προσδιορισμός των επίμαχων αγορών – Ύπαρξη ανισότητας ευκαιριών – Υποχρέωση αιτιολογήσεως – Δικαιολογημένη εμπιστοσύνη – Κατάχρηση εξουσίας – Αναλογικότητα

Υπόθεση T-169/08 RENV


Πάνω μέρος σελίδας Έγγραφα της υποθέσεως
Έγγραφο Ημερομηνία Ονόματα των διαδίκων Θεματική κατηγορία Curia EUR-Lex
Απόφαση (ΕΕ)
20/01/2017 DEI κατά Επιτροπής
Βλ. έγγραφα pdf
Απόφαση
ECLI:EU:T:2016:733
15/12/2016 DEI κατά Επιτροπής
Κείμενο EUR-Lex Δίγλωσσο κείμενο EUR-Lex
Απόφαση (Περίληψη)
ECLI:EU:T:2016:733
15/12/2016 DEI κατά Επιτροπής
Πάνω μέρος σελίδας Νομική ανάλυση της αποφάσεως ή της υποθέσεως

Συλλογή της Νομολογίας

έχει δημοσιευθεί στην ψηφιακή Συλλογή (Γενική Συλλογή)

Αντικείμενο

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Σχέδιο συστηματικής κατατάξεως

1.
4 Εσωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  4.08 Ανταγωνισμός
    4.08.02 Δεσπόζουσα θέση
      4.08.02.02 Καθορισμός της οικείας αγοράς
        4.08.02.02.01 Αγορά του προϊόντος
4 Εσωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  4.08 Ανταγωνισμός
    4.08.02 Δεσπόζουσα θέση
      4.08.02.02 Καθορισμός της οικείας αγοράς
        4.08.02.02.02 Γεωγραφική αγορά
4 Εσωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  4.08 Ανταγωνισμός
    4.08.04 Δημόσιες επιχειρήσεις
2 Θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  2.05 Νομικές πράξεις της Ένωσης
    2.05.06 Αιτιολογία
4 Εσωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  4.08 Ανταγωνισμός
    4.08.03 Εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού
      4.08.03.02 Διαδικασία εφαρμογής των κανόνων του ανταγωνισμού από την Επιτροπή
        4.08.03.02.08 Απόφαση της Επιτροπής
2 Θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  2.05 Νομικές πράξεις της Ένωσης
    2.05.06 Αιτιολογία
3 Δικαστικές διαφορές
  3.02 Προσφυγή ακυρώσεως
    3.02.04 Λόγοι ακυρώσεως
      3.02.04.04 Παράβαση ουσιώδους τύπου
1 Η έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  1.01 Πηγές του δικαίου της Ένωσης
    1.01.02 Γενικές αρχές του δικαίου
      1.01.02.03 Δικαιολογημένη εμπιστοσύνη
1 Η έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  1.04 Θεμελιώδη δικαιώματα
    1.04.03 Θεμελιώδη δικαιώματα
      1.04.03.17 Δικαίωμα της ιδιοκτησίας
3 Δικαστικές διαφορές
  3.02 Προσφυγή ακυρώσεως
    3.02.04 Λόγοι ακυρώσεως
      3.02.04.03 Κατάχρηση εξουσίας
1 Η έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  1.01 Πηγές του δικαίου της Ένωσης
    1.01.02 Γενικές αρχές του δικαίου
      1.01.02.06 Αναλογικότητα


Παραπομπές στη νομολογία ή τη νομοθεσία

Σκέψεις που παραθέτουν

Διατακτικό

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Προτάσεις

Πληροφορία μη διαθέσιμη


Ημερομηνίες

Ημερομηνία καταθέσεως του εισαγωγικού της δίκης δικογράφου

  • 17/07/2014

Ημερομηνία των προτάσεων

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Ημερομηνία της επ’ακροατηρίου συζητήσεως

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Ημερομηνία δημοσιεύσεως

15/12/2016


Παραπομπές

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Απόφαση: ΕΕ C 38 από 06.02.2017, σ.21

Ονόματα των διαδίκων

DEI κατά Επιτροπής

Επιστημονικός σχολιασμός

  1. Idot, Laurence: Concurrence : épilogue dans l'affaire dite de la lignite grecque, Europe 2017 Février Comm. nº 2 p.42 (FR)Αναλυτικά στοιχεία της διαδικασίας

Δικαστήριο που υποβάλλει το προδικαστικό ερώτημα

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Θεματική κατηγορία

  • Ανταγωνισμός
  • - Συμπράξεις
  • - Δεσπόζουσα θέση

Σχετικές διατάξεις εθνικού δικαίου

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Σχετικές διατάξεις διεθνούς δικαίου

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Διαδικασία και αποτέλεσμα

  • Προσφυγή ακυρώσεως : απόρριψη επί της ουσίας
  • Απόφαση εκδιδόμενη κατόπιν αναιρέσεως και αναπομπής

Δικαστικός σχηματισμός

première chambre (Tribunal)

Εισηγητής δικαστής

Kanninen

Γενικός Εισαγγελέας

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Γλώσσα(ες) διαδικασίας

  • ελληνική

Γλώσσα(ες) των προτάσεων

    Πληροφορία μη διαθέσιμη