Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 20ής Σεπτεμβρίου 2012

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού AE (ΔΕΗ) κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ανταγωνισμός — Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσεως — Ελληνικές αγορές προμήθειας λιγνίτη και χονδρικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας — Απόφαση διαπιστώνουσα παράβαση του άρθρου 86, παράγραφος 1, ΕΚ, σε συνδυασμό με το άρθρο 82 ΕΚ — Χορήγηση ή διατήρηση σε ισχύ από την Ελληνική Δημοκρατία δικαιωμάτων για την εξόρυξη λιγνίτη υπέρ δημόσιας επιχειρήσεως

Υπόθεση T‑169/08Πάνω μέρος σελίδας Έγγραφα της υποθέσεως
Έγγραφο Ημερομηνία Ονόματα των διαδίκων Θεματική κατηγορία Curia EUR-Lex
Απόφαση (ΕΕ)
19/10/2012 DEI κατά Επιτροπής
Βλ. έγγραφα pdf
Απόφαση
ECLI:EU:T:2012:448
20/09/2012 DEI κατά Επιτροπής
Κείμενο EUR-Lex Δίγλωσσο κείμενο EUR-Lex
Απόφαση (Περίληψη)
ECLI:EU:T:2012:448
20/09/2012 DEI κατά Επιτροπής
Διάταξη
ECLI:EU:T:2010:20
20/01/2010 DEI κατά Επιτροπής
Προσφυγή (ΕΕ)
19/07/2008 DEI κατά Επιτροπής
Βλ. έγγραφα pdf
Πάνω μέρος σελίδας Νομική ανάλυση της αποφάσεως ή της υποθέσεως

Συλλογή της Νομολογίας

έχει δημοσιευθεί στην ψηφιακή Συλλογή (Γενική Συλλογή)

Αντικείμενο

Ακύρωση της απόφασης της Επιτροπής Ε (2008) 824 τελικό, της 5ης Μαρτίου 2008, με την οποία κρίνεται ασυμβίβαστη με το άρθρο 86, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 82 της Συνθήκης ΕΚ, η διατήρηση σε ισχύ από την Ελληνική Δημοκρατία προνομιακών δικαιωμάτων υπέρ της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού για την εξερεύνηση και εκμετάλλευση κοιτασμάτων λιγνίτη (υπόθεση COMP/B-1/38.700)

Σχέδιο συστηματικής κατατάξεως

1.
4 Εσωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  4.08 Ανταγωνισμός
    4.08.04 Δημόσιες επιχειρήσεις
4 Εσωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  4.08 Ανταγωνισμός
    4.08.04 Δημόσιες επιχειρήσεις


Παραπομπές στη νομολογία ή τη νομοθεσία

Σκέψεις που παραθέτουν

Διατακτικό

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Προτάσεις

Πληροφορία μη διαθέσιμη


Ημερομηνίες

Ημερομηνία καταθέσεως του εισαγωγικού της δίκης δικογράφου

 • 13/05/2008

Ημερομηνία των προτάσεων

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Ημερομηνία της επ’ακροατηρίου συζητήσεως

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Ημερομηνία δημοσιεύσεως

20/09/2012


Παραπομπές

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Εισαγωγή της υποθέσεως: ΕΕ C 183 από 19.07.2008, σ.24

Απόφαση: ΕΕ C 343 από 10.11.2012, σ.11

Ονόματα των διαδίκων

DEI κατά Επιτροπής

Επιστημονικός σχολιασμός

 1. Idot, Laurence: Abus de position dominante et octroi de droits exclusifs, Europe 2012 Novembre Comm. nº 11 p.34-35 (FR)
 2. Anestis, Paris ; Vallindas, Dimitris: The Greek lignite case, Competition Law Insight 2012 Vol. 11 Issue 11 p.11-12 (EN)
 3. Debegioti, S.: I paravasi ton arthron 106(1) kai 102 SynthLEE enopsei ton apofaseon tou Genikou Dikastiriou tis Enosis gia ton elliniko ligniti, Dikaio Epicheiriseon & Etairion 2012 p. 900-914 (EL)
 4. Arhel, Pierre: Activité des juridictions de l'Union européenne en droit de la concurrence (Septembre 2012) (1ère partie). TUE, 20 sept. 2012, no T-169/08, Dimósia Epicheirisi Ilektrismoú AE c/ Commission, Petites affiches. La Loi / Le Quotidien juridique 2012 nº 256 p.17-18 (FR)
 5. Tóth, Tihamér: Állami versenykorlátozások és esélyegyenlőség : a görög lignitbányászati jogokról született ítélet, Versenytükör 2012 2. szám p.57-62 (HU)
 6. Robin, Catherine: Abus de position dominante sur le marché de l'électricité : l'application combinée des articles 82 et 86 du traité CE oblige la Commission à rapporter la preuve d'un abus, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2013 nº 34 p.31 (FR)
 7. Graham, Cosmo: Abuse of Dominant Position in the Context of Exclusive Rights Granted by Authorities, Journal of European Competition Law & Practice 2013 Vol. 4 nº 2 p.144-145 (EN)
 8. Braeken, B.J.H.: Gerecht straft in DEI Commissie terecht af voor onzorgvuldige lezing bestaande jurisprudentie, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2013 p.235-239 (NL)
 9. Manaridou, Eleni: The Greek Lignite case: a (Questionable) Victory of the "Effects Theory", European Law Review 2015 p.424-438 (EN)
 10. Fountoukakos, Kyriakos: DEI v Commission: Application of Article 106 TFEU to Preferential Rights for Electricity Incumbent Post-market Liberalisation, Journal of European Competition Law & Practice 2017 Vol. 8 nº 4 p.242–244 (EN)
 11. Köcse, Ildikó: Állami tulajdonban lévő vállalkozás számára barnaszén kitermelésére biztosított kvázi monopolisztikus jogok, Versenytükör 2017 1. szám p.72-84 (HU)Αναλυτικά στοιχεία της διαδικασίας

Δικαστήριο που υποβάλλει το προδικαστικό ερώτημα

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Θεματική κατηγορία

 • Ανταγωνισμός
 • - Συμπράξεις
 • - Δεσπόζουσα θέση

Σχετικές διατάξεις εθνικού δικαίου

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Σχετικές διατάξεις διεθνούς δικαίου

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Διαδικασία και αποτέλεσμα

 • Προσφυγή ακυρώσεως : αποδοχή του αιτήματος

Δικαστικός σχηματισμός

sixième chambre (Tribunal)

Εισηγητής δικαστής

Kanninen

Γενικός Εισαγγελέας

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Γλώσσα(ες) διαδικασίας

 • ελληνική

Γλώσσα(ες) των προτάσεων

  Πληροφορία μη διαθέσιμη