Kendelse afsagt af formanden for Personaleretten (Anden Afdeling) den 4. maj 2016

Gian Andrea Bandieri mod Europa-Kommissionen

Sag F-91/12


Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Slettelse (EUT/EFT)
03/06/2016 Bandieri mod Kommissionen
Vis dokumenter i pdf-format
Kendelse
ECLI:EU:F:2016:105
04/05/2016 Bandieri mod Kommissionen
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Kendelse
ECLI:EU:F:2016:53
01/03/2016 Bandieri mod Kommissionen
Kendelse
ECLI:EU:F:2014:83
12/05/2014 Bandieri mod Kommissionen
Kendelse
ECLI:EU:F:2012:142
18/10/2012 Bandieri mod Kommissionen
Stævning (EUT/EFT)
12/10/2012 Bandieri mod Kommissionen
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

Oplysningen er ikke tilgængelig

genstand

Personalesag – påstand om annullation af afgørelsen om beregning af godskrivningen af de pensionsrettigheder, som er erhvervet før tiltrædelsen af tjenesten, på grundlag af de almindelige gennemførelsesbestemmelser

Systematisk oversigt

Oplysningen er ikke tilgængelig


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

Konklusion

Oplysningen er ikke tilgængelig

Forslag til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

  • 03/09/2012

Datoen for forslaget til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for retsmødet

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for afsigelsen

04/05/2016


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Slettelse: EUT C 222 fra 20.06.2016, s.45

Sagsanlæg: EUT C 331 fra 27.10.2012, s.33

Sagens parter

Bandieri mod Kommissionen

Retsvidenskabelige kommentarer

Oplysningen er ikke tilgængeligAnalytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Oplysningen er ikke tilgængelig

Emne

  • vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte

Nationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Internationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagstype og sagens udfald

  • Personalesager

Dommerkollegium

deuxième chambre (Fonction publique)

Refererende dommer

Bradley

Generaladvokat

Oplysningen er ikke tilgængelig

Processprog

  • fransk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

    Oplysningen er ikke tilgængelig