Rettens dom (Anden Afdeling) af 26. september 2014

Flying Holding NV m.fl. mod Europa-Kommissionen

Offentlige tjenesteydelsesaftaler – udbudsprocedure – levering af tjenesteydelser inden for ikke-regelmæssig persontransport med fly og chartring af taxifly – afvisning af ansøgningen – finansforordningens artikel 94, litra b) – ret til forsvar – artikel 134, stk. 5, i gennemførelsesbestemmelserne til finansforordningen – annullationssøgsmål – skrivelse, der besvarer en anmodning fra sagsøgerne – retsakt, der ikke kan anfægtes – tildelingsafgørelse – ikke umiddelbart berørt – afvisning – ansvar uden for kontraktforhold

Forenede sager T-91/12 og T-280/12


Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Dom (EUT/EFT)
24/10/2014 Flying Holding m.fl. mod Kommissionen
Vis dokumenter i pdf-format
Dom
ECLI:EU:T:2014:832
26/09/2014 Flying Holding m.fl. mod Kommissionen
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Dom (sammendrag)
ECLI:EU:T:2014:832
26/09/2014 Flying Holding m.fl. mod Kommissionen
Stævning (EUT/EFT)
13/04/2012 Flying Holding m.fl. mod Kommissionen
Vis dokumenter i pdf-format
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

offentliggjort i Elektronisk Samling af Afgørelser (Samling af Afgørelser - almindelig del)

genstand

Annullation af Kommissionens afgørelser af 15. december 2011 og 17. januar 2012, hvorved sagsøgernes anmodning om at deltage i et begrænset udbud om levering af ikke-regelmæssig persontransport med fly og chartring af taxifly

Systematisk oversigt

1.
2 Den Europæiske Unions institutionelle rammer
  2.08 EU-institutionernes offentlige udbudsprocedurer
    2.08.03 afvikling af udbudsprocedurer
      2.08.03.05 udvælgelse af deltagere
        2.08.03.05.02 udelukkelsesgrunde
2 Den Europæiske Unions institutionelle rammer
  2.08 EU-institutionernes offentlige udbudsprocedurer
    2.08.03 afvikling af udbudsprocedurer
      2.08.03.05 udvælgelse af deltagere
        2.08.03.05.02 udelukkelsesgrunde
1 Den Europæiske Unions retsorden
  1.04 Grundrettigheder
    1.04.03 De grundlæggende menneskerettigheder
      1.04.03.20 Lighed for loven
3 Domstolskontrollen
  3.02 Annullationssøgsmål
    3.02.00 Alment
3 Domstolskontrollen
  3.02 Annullationssøgsmål
    3.02.01 retsakter, der kan gøres til genstand for et annullationssøgsmål
3 Domstolskontrollen
  3.02 Annullationssøgsmål
    3.02.03 Fysiske eller juridiske personers søgsmål
      3.02.03.02 retsakter, som berører dem individuelt
3 Domstolskontrollen
  3.02 Annullationssøgsmål
    3.02.03 Fysiske eller juridiske personers søgsmål
      3.02.03.03 retsakter, som berører dem umiddelbart
3 Domstolskontrollen
  3.02 Annullationssøgsmål
    3.02.03 Fysiske eller juridiske personers søgsmål
      3.02.03.03 retsakter, som berører dem umiddelbart
3 Domstolskontrollen
  3.05 Erstatningssøgsmål
    3.05.02 reglerne for Unionens ansvar uden for kontraktforhold
      3.05.02.00 Alment


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

Konklusion

Oplysningen er ikke tilgængelig

Forslag til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

  • 23/02/2012

Datoen for forslaget til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for retsmødet

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for afsigelsen

26/09/2014


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Dom: EUT C 395 fra 10.11.2014, s.35

Sagsanlæg: EUT C 126 fra 28.04.2012, s.20

Sagens parter

Flying Holding m.fl. mod Kommissionen

Retsvidenskabelige kommentarer

  1. Dupont-Lassalle, Julie: Marchés publics, Europe 2014 Décembre Comm. nº 12 p.27 (FR)Analytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Oplysningen er ikke tilgængelig

Emne

  • Den Europæiske Unions offentlige kontrakter

Nationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Internationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagstype og sagens udfald

  • Annullationssøgsmål : frifindelse
  • erstatningssøgsmål : frifindelse

Dommerkollegium

deuxième chambre (Tribunal)

Refererende dommer

Gervasoni

Generaladvokat

Oplysningen er ikke tilgængelig

Processprog

  • fransk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

    Oplysningen er ikke tilgængelig