ASADE
Zaak C-676/20
Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex Link
Verzoek om een prejudiciële beslissing
11/12/2020 ASADE
Verzoek (PB)
26/03/2021 ASADE
Beschikking (Informatie)
ECLI:EU:C:2023:289
31/03/2023 ASADE
Beschikking
ECLI:EU:C:2023:289
31/03/2023 ASADE
Beschikking (PB)
14/07/2023 ASADE
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

niet gepubliceerd (Algemene Jurisprudentie - Deel "Informatie over de niet gepubliceerde beslissingen")

Onderwerp

Informatie niet beschikbaar

Systematisch overzicht

1.
3 Procedures voor het Hof
  3.04 Prejudiciële verwijzing
    3.04.02 Bevoegdheid van het Hof van Justitie
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.11 Harmonisatie van wetgevingen
    4.11.02 Overheidsopdrachten
      4.11.02.01 Beginselen inzake het plaatsen van overheidsopdrachten
        4.11.02.01.01 Gelijke behandeling en transparantie
3 Procedures voor het Hof
  3.04 Prejudiciële verwijzing
    3.04.02 Bevoegdheid van het Hof van Justitie
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.04 Vrij verkeer van personen en diensten
    4.04.03 Vrij verrichten van diensten
      4.04.03.00 Algemeen
3 Procedures voor het Hof
  3.04 Prejudiciële verwijzing
    3.04.02 Bevoegdheid van het Hof van Justitie


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

Dictum

Conclusie

Informatie niet beschikbaar


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

  • 11/12/2020

Datum van de conclusie

Informatie niet beschikbaar

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

31/03/2023


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Informatie niet beschikbaar

Naam van de partijen

ASADE

Rechtsgeleerde noten

Informatie niet beschikbaarAnalytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Tribunal Superior de Justicia de Aragón - Spanje

Onderwerp

  • Vrijheid van vestiging
  • Vrij verrichten van diensten
  • Onderlinge aanpassing van de wetgevingen
  • Interne markt - Beginselen

Betrokken bepalingen van nationaal recht

Ley 11/2016, de 15 de diciembre, de acción concertada para la prestación a las personas de servicios de carácter social y sanitario, art. 2

Betrokken bepalingen van internationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Procedure en resultaat

  • Prejudiciële verwijzing
  • Prejudiciële verwijzing : verwerping wegens niet-ontvankelijkheid

Rechtsprekende formatie

neuvième chambre (Cour)

Rechter-rapporteur

Lycourgos

Advocaat-generaal

Medina

Procestaal/Procestalen

  • Spaans

Taal/Talen van de conclusie

    Informatie niet beschikbaar