Arrest van het Hof (Derde kamer) van 9 februari 2012

Martin Luksan tegen Petrus van der Let

Verzoek van het Handelsgericht Wien om een prejudiciële beslissing

Prejudiciële verwijzing — Harmonisatie van wetgevingen — Intellectuele eigendom — Auteursrecht en naburige rechten — Richtlijnen 93/83/EEG, 2001/29/EG, 2006/115/EG en 2006/116/EG — Contractuele verdeling van exploitatierechten van cinematografisch werk tussen hoofdregisseur en producent — Nationale regeling volgens welke deze rechten uitsluitend en van rechtswege aan filmproducent toekomen — Mogelijkheid om bij overeenkomst tussen partijen van deze regel af te wijken — Latere vergoedingsrechten

Zaak C‑277/10


Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex
Arrest (PB)
02/03/2012 Luksan
Arrest
ECLI:EU:C:2012:65
09/02/2012 Luksan
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Arrest (Samenvatting)
ECLI:EU:C:2012:65
09/02/2012 Luksan
Conclusie
ECLI:EU:C:2011:545
06/09/2011 Luksan
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Verzoek (PB)
11/09/2010 Luksan
Zie pdf-documenten
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

gepubliceerd in de digitale Jurisprudentie (Algemene Jurisprudentie)

Onderwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing – Handelsgericht Wien – Uitlegging van artikel 2, leden 2, 5 en 6, en artikel 4 van richtlijn 92/100/EEG van de Raad van 19 november 1992 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom (PB L 346, blz. 61), artikel 2 van richtlijn 93/83/EEG van de Raad van 27 september 1993 tot coördinatie van bepaalde voorschriften betreffende het auteursrecht en naburige rechten op het gebied van de satellietomroep en de doorgifte via de kabel (PB L 248, blz. 15), artikelen 2, 3 en 5, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (PB L 167, blz. 10) en artikel 2, lid 1, van richtlijn 2006/116/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten (PB L 372, blz. 12) – Contractuele verdeling van de exploitatierechten van een cinematografisch werk tussen de auteur en de producent ervan – Nationale regeling die al deze rechten aan de producent toekent

Systematisch overzicht

1.
6 Buitenlands beleid
  6.07 Internationale overeenkomsten
    6.07.05 De eerbiediging van de voorheen door de Lid-Staten gesloten internationale overeenkomsten
      6.07.05.004
11 null
  11.09 null
    11.09.034
11 null
  11.09 null
    11.09.034
11 null
  11.09 null
    11.09.034
11 null
  11.09 null
    11.09.03


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

Dictum

Conclusie


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

 • 03/06/2010

Datum van de conclusie

 • 06/09/2011

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

09/02/2012


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Verzoek: PB C 246 van 11.09.2010, blz.18

Arrest: PB C 80 van 17.03.2012, blz.4

Naam van de partijen

Luksan

Rechtsgeleerde noten

 1. Walter, Michel M.: Filmurheberrecht - cessio legis, Medien und Recht 2012 p.29-33 (DE)
 2. Idot, Laurence: Réalisation et production de films, Europe 2012 Avril Comm. nº 4 p.27-28 (FR)
 3. Obergfell, Eva Inés: Originäre Verwertungsrechte des Hauptregisseurs als Filmurheber, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2012 p.494-496 (DE)
 4. Flechsig, Norbert P.: Vorausabtretung gesetzlicher Vergütungsansprüche, Multimedia und Recht 2012 p.293-300 (DE)
 5. Derieux, Emmanuel: Titularité et partage des droits sur une oeuvre cinématographique. Droits du réalisateur et du producteur, Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication 2012 nº 82 p.47-51 (FR)
 6. Le Roy, Marc: Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les droits d'exploitation d'une oeuvre cinématographique (sans jamais oser le demander)..., Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication 2012 nº 82 p.52-55 (FR)
 7. Kyprouli, Konstantia P.: Dikaio Meson Enimerosis & Epikoinonias 2012 p.292-295 (EL)
 8. Seignette, Jacqueline M.B.: Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2012 p.430-432 (NL)
 9. Kabel, J.J.C.: De betekenis van het arrest Luksan / Van der Let voor het Nederlands auteursrecht: Commentaar bij Hof van Justitie EU 9 februari 2012, C-277/10, AMI: Tijdschrift voor auteurs-, media & informatierecht 2012 p.195-201 (NL)
 10. Tinç, Mehmet: L'Europe des libertés: revue d'actualité juridique 2012 nº 38 p.59-60 (FR)
 11. Tinç, Mehmet: Jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne en matière de droits fondamentaux, L'Europe des libertés: revue d'actualité juridique 2012 nº 39/40 p.65-66 (FR)
 12. Hugenholtz, P.B.: Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 nº 196 (NL)
 13. Walter, Michel M.: Zur Reform des österreichischen Filmurheberrechts, Medien und Recht 2013 p.73-81 (DE)
 14. Reis, Leonhard: Filmurheberrecht: Was kommt nach der cessio legis?, Medien und Recht 2013 p.21-24 (DE)
 15. Drobež, Eneja: Prenos avtorskih pravic s strani delodajalca na tretje osebe, Pravna praksa 2013 nº 46 p.14-16 (SL)
 16. Holzweber, Stefan: Die kollektive wahrnehmung der Kabelweitersenderechte nach der Luksan/van der Let-Entscheidung des EuGH sowie der Urheberrechts-Novelle 2015, Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 2015 p.256-265 (DE)
 17. Kraft, Nikolaus: Die Beteiligung der Verleger an gesetzlichen Vergütungsansprüchen, Medien und Recht 2015 Heft 4 p.1-18 (DE)Analytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Handelsgericht Wien - Oostenrijk

Onderwerp

 • Vrijheid van vestiging
 • Vrij verrichten van diensten
 • Onderlinge aanpassing van de wetgevingen
 • Intellectuele, industriële en commerciële eigendom
 • - Auteursrecht en naburige rechten
 • Externe betrekkingen
 • - internationale akkoorden

Betrokken bepalingen van nationaal recht

Bundesgesetz über das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Kunst und über verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz), Paragraphen 38, Absatz 1 und 42b

Betrokken bepalingen van internationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Procedure en resultaat

 • Prejudiciële verwijzing

Rechtsprekende formatie

troisième chambre (Cour)

Rechter-rapporteur

Malenovský

Advocaat-generaal

Trstenjak

Procestaal/Procestalen

 • Duits

Taal/Talen van de conclusie

 • Duits