Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 15.3.2012

Società Consortile Fonografici (SCF) vastaan Marco Del Corso

Corte d’appello di Torinon esittämä ennakkoratkaisupyyntö

Tekijänoikeudet ja lähioikeudet tietoyhteiskunnassa – Rooman yleissopimuksen, TRIPS-sopimuksen ja WIPOn esitys- ja äänitesopimuksen välitön sovellettavuus unionin oikeusjärjestyksessä – Direktiivi 92/100/EY – 8 artiklan 2 kohta – Direktiivi 2001/29/EY – Yleisölle välittämisen käsite – Hammaslääkärin vastaanotolla radioitse levitettyjen äänitteiden välittäminen yleisölle

Asia C-135/10


Sivun alkuun Asian asiakirjat
Asiakirja Päivämäärä Asianosaisten nimet Aihe Curia EUR-Lex
Tuomio (EYVL/EUVL)
20/04/2012 SCF
Katso pdf-tiedosto
Tuomio
ECLI:EU:C:2012:140
15/03/2012 SCF
EUR-Lex-teksti EUR-Lex-teksti kahdella kielellä
Tuomio (tiivistelmä)
ECLI:EU:C:2012:140
15/03/2012 SCF
Ratkaisuehdotukset
ECLI:EU:C:2011:431
29/06/2011 SCF
EUR-Lex-teksti EUR-Lex-teksti kahdella kielellä
Pyyntö (EYVL/EUVL)
22/05/2010 SCF
Katso pdf-tiedosto
Sivun alkuun Päätöksen tai asian juridinen analyysi

Oikeustapauskokoelma

julkaistu Sähköisessä oikeustapauskokoelmassa (Oikeustapauskokoelma)

Aihe

Ennakkoratkaisupyyntö – Corte di Appello di Torino – Esittävien taiteilijoiden, äänitteiden valmistajien sekä radioyritysten suojaamisesta 26.10.1961 tehdyn Rooman yleissopimuksen, teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen (TRIPS-sopimus) ja Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) esitys- ja äänitesopimuksen (WPPT) välitön sovellettavuus yhteisön oikeusjärjestyksessä – Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22.5.2001 annetun neuvoston direktiivin 2001/29/EY (EYVL L 167, s. 10) 3 artiklan 2 kohdan tulkinta – ”Yleisölle välittämisen” käsite – Radioäänitteiden esittäminen ja välittäminen hammaslääkärin vastaanotolla

Aiheenmukainen hakemisto

1.
6 Ulkopolitiikka
  6.07 Kansainväliset sopimukset
    6.07.07 GATT ja WTO
6 Ulkopolitiikka
  6.07 Kansainväliset sopimukset
    6.07.00 Yleistä
4 Euroopan unionin sisäpolitiikka
  4.11 Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen
    4.11.09 Yhdenmukaistetut teollis- ja tekijänoikeudet
      4.11.09.03 Tekijänoikeus ja lähioikeudet
4 Euroopan unionin sisäpolitiikka
  4.11 Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen
    4.11.09 Yhdenmukaistetut teollis- ja tekijänoikeudet
      4.11.09.03 Tekijänoikeus ja lähioikeudet


Viittaukset oikeuskäytäntöön tai lainsäädäntöön

Perusteluissa viitataan

Tuomiolauselma

Ratkaisuehdotukset


Päivämäärät

Sen asiakirjan toimittamisen päivämäärä, jolla asia saatetaan vireille tuomioistuimessa

 • 15/03/2010

Ratkaisuehdotuksen päivämäärä

 • 29/06/2011

Suullisen käsittelyn päivämäärä

Tietoja ei ole saatavilla

Julistamispäivä

15/03/2012


Lähteet

Julkaistu EYVL:ssä/EUVL:ssä

Kannekirjelmä: EUVL C 134, 22.05.2010, s.27

tuomio: EUVL C 133, 05.05.2012, s.3

Asianosaisten nimet

SCF

Oikeustapauskommentaarit

 1. X: Niente versamento dei diritti d'autore per i dentisti se la musica è diffusa all'interno del proprio studio, Guida al diritto 2012 nº 14 p.101 (IT)
 2. Trézéguet, Marlène: Diffusion de musique dans un cabinet médical, Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication 2012 nº 81 p.22-24 (FR)
 3. Von Ungern-Sternberg, Joachim: Urheberrechtlicher Werknutzer, Täter und Störer im Lichte des Unionsrechts - Zugleich Besprechung zu EuGH, Urt. v. 15. 3. 2012 - EUGH 15.03.2012 Aktenzeichen C-162/10 - Phonographic Performance (Ireland), und Urt. v. 15. 3. 2012 - EUGH 15.03.2012 Aktenzeichen C-135/10 - SCF, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2012 p.576-582 (DE)
 4. Vossos, Konstantinos X.: Parousiasi sto koino mousikon ergon. Allagi "rotas" sti Nomologia tou DEE, Dikaio Meson Enimerosis & Epikoinonias 2012 p.274-280 (EL)
 5. Simon, Denys: Effet des accords internationaux dans l'ordre juridique de l'Union, Europe 2012 Mai Comm. nº 5 p.179 (FR)
 6. Idot, Laurence: Droits d'auteur et utilisation de phonogrammes dans des lieux publics, Europe 2012 Mai Comm. nº 5 p.217 (FR)
 7. Walter, Michel M.: Öffentliche Wiedergabe - Hintergrundmusik in Zahnarztpraxis, MR-Int : Internationale Rundschau zum Medienrecht, IP- & IT-Recht 2012 p.20-23 (DE)
 8. Sciaudone, Riccardo: The dental surgery, the hotel bedroom and "communication to the public", Journal of Intellectual Property Law and Practice 2012 p.641-644 (EN)
 9. Nikolaou, Evangelos: Parousiasi sto koino fonografimaton pou metadidontai meso tou radiofonou se odontiatreio, Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2012 p.89-92 (EL)
 10. : AIDA - Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo (Ed. Giuffrè-Milano) 2012 p.515-517 (IT)
 11. Faludi, Gábor ; Grad-Gyenge, Anikó: A nyilvánossághoz közvetítési (előadási) jog értelmezése az Európai Bíróság gyakorlatában, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 2012 1.szám p.77-93 (HU)
 12. Hugenholtz, P.B.: Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 nº 198 (NL)
 13. Gerlach, Tilo: Fragwürdige Kriterien des europäischen Gerichtshofs bei den Vergütungsansprüchen der ausübenden Künstler für öffentliche Wiedergabe, Festschrift für Artur-Axel Wandtke zum 70. Geburtstag (Ed. De Gruyter - Berlin) 2013 p.233-241 (DE)
 14. Perani, Paolo: On the question of whether equitable remuneration is due when phonograms are broadcast by radio in the waiting room of a dental practice, LANDMARK IP DECISIONS OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE 2008-2013 (Ed. Larcier - Brussels) 2014 p.164-169 (EN)
 15. Ferge, Zsigmond: Kiterjed-e a haszonkölcsönzés 2006/115 irányelv értelmében vett fogalma - a nyomtatott művek haszonkölcsönzésének jellemzőihez hasonló feltételek mellett - valamely könyv digitális formájú többszörözött példányának a haszonkölcsönzésre?, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 2017 4. szám p.31-73 (HU)Analyysin tulokset

Ennakkoratkaisupyynnön esittäjävaltio

Corte d'appello di Torino - Italia

Aihe

 • Lainsäädännön lähentäminen
 • Teollisoikeudet ja kaupalliset oikeudet
 • - Tekijänoikeus ja lähioikeudet
 • Ulkosuhteet
 • - Kansainväliset sopimukset
 • - Kauppapolitiikka
 • - Maailman kauppajärjestö (WTO)

Kyseessä olevat kansallisen oikeuden säännökset

legge 22/04/1941, art. 72, 73, e 73bis Regio decreto 18/05/1942, art. 23

Kyseessä olevat kansainvälisen oikeuden säännökset

Convention internationale de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (26/10/1961), des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion du 26 octobre 1961 Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce - Annexe 1C - Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPs) (15/04/1994)

Oikeudenkäynti ja ratkaisu

 • Ennakkoratkaisupyyntö

Ratkaisukokoonpano

troisième chambre (Cour)

Esittelevä tuomari

Malenovský

Julkisasiamies

Trstenjak

Oikeudenkäyntikieli/-kielet

 • italia

Ratkaisuehdotuksen kieli/kielet

 • italia