Domstolens dom (Store Afdeling) af 12. maj 2021

WS mod Bundesrepublik Deutschland

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgericht Wiesbaden

Præjudiciel forelæggelse – konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen – artikel 54 – Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder – artikel 50 – princippet ne bis in idem – artikel 21 TEUF – fri bevægelighed for personer – efterlysningsblad (rødt hjørne) fra INTERPOL – direktiv (EU) 2016/680 – lovlig behandling af personoplysninger indeholdt i et sådant efterlysningsblad

Sag C-505/19


Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex Link
Forslag til afgørelse
ECLI:EU:C:2020:939
19/11/2020 Bundesrepublik Deutschland (Notice rouge d’Interpol)
Anmodning om præjudiciel afgørelse
03/07/2019 Bundesrepublik Deutschland (Notice rouge d’Interpol)
Anmodning (EUT/EFT)
04/10/2019 Bundesrepublik Deutschland (Notice rouge d’Interpol)
Resumé
ECLI:EU:C:2021:376
12/05/2021 Bundesrepublik Deutschland (Notice rouge d’Interpol)
Dom
ECLI:EU:C:2021:376
12/05/2021 Bundesrepublik Deutschland (Notice rouge d’Interpol)
Dom (EUT/EFT)
25/06/2021 Bundesrepublik Deutschland (Notice rouge d’Interpol)
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

endnu ikke offentliggjort (Samling af Afgørelser – almindelig del)

genstand

Oplysningen er ikke tilgængelig

Systematisk oversigt

1.
3 Domstolskontrollen
  3.04 Præjudicielle sager
    3.04.02 Domstolens kompetence
1 Den Europæiske Unions retsorden
  1.04 Grundrettigheder
    1.04.03 De grundlæggende menneskerettigheder
      1.04.03.50 Ne bis in idem
4 Den Europæiske Unions interne politik
  4.06 område med frihed, sikkerhed og retfærdighed
    4.06.03 retligt samarbejde i straffesager
      4.06.03.01 Harmonisering af lovgivningerne
1 Den Europæiske Unions retsorden
  1.04 Grundrettigheder
    1.04.03 De grundlæggende menneskerettigheder
      1.04.03.50 Ne bis in idem
4 Den Europæiske Unions interne politik
  4.06 område med frihed, sikkerhed og retfærdighed
    4.06.03 retligt samarbejde i straffesager
      4.06.03.01 Harmonisering af lovgivningerne
1 Den Europæiske Unions retsorden
  1.04 Grundrettigheder
    1.04.03 De grundlæggende menneskerettigheder
      1.04.03.50 Ne bis in idem
4 Den Europæiske Unions interne politik
  4.11 tilnærmelse af lovgivningerne
    4.11.01 Beskyttelse af personoplysninger


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

Konklusion

Forslag til afgørelse


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

 • 03/07/2019

Datoen for forslaget til afgørelse

 • 19/11/2020

Datoen for retsmødet

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for afsigelsen

12/05/2021


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagens parter

Bundesrepublik Deutschland (Notice rouge d’Interpol)

Retsvidenskabelige kommentarer

 1. Gazin, Fabienne: Coopération judiciaire en matière pénale - Ne bis in idem et notice rouge Interpol, Europe 2021, nº 7 Juillet, comm. 251 (FR)
 2. Heimrich, Chad ; Scharpf, Michaela: Ne bis in idem in the context of an Interpol red notice: Effective law enforcement versus fundamental right (case note on C-505/19 WS), New Journal of European Criminal Law 2022, Vol. 13, nº 1, p. 91-99 (EN)
 3. Carlier, Jean-Yves ; Van Malleghem, Pieter-Augustijn: Libre circulation des personnes dans l’Union européenne, Journal de droit européen 2022, nº 4, p. 172-189 (FR)Analytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Verwaltungsgericht Wiesbaden - Tyskland

Emne

 • traktaternes principper, formål og opgaver
 • område med frihed, sikkerhed og retfærdighed
 • - Indvandringspolitik
 • - retligt samarbejde i straffesager
 • Tilnærmelse af lovgivningerne
 • folkesundhed
 • grundlæggende rettigheder
 • - Chartret om grundlæggende rettigheder
 • unionsborgerskab

Nationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Internationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagstype og sagens udfald

 • Præjudiciel forelæggelse
 • Præjudiciel forelæggelse : Afvisning

Dommerkollegium

grande chambre (Cour)

Refererende dommer

Xuereb

Generaladvokat

Bobek

Processprog

 • tysk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

  Oplysningen er ikke tilgængelig