Gallaher
Zaak C-707/20
Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex
Conclusie
ECLI:EU:C:2022:654
08/09/2022 Gallaher
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Verzoek (PB)
12/03/2021 Gallaher
Verzoek om een prejudiciële beslissing
30/12/2020 Gallaher
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

Informatie niet beschikbaar

Onderwerp

Informatie niet beschikbaar

Systematisch overzicht

Informatie niet beschikbaar


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

Informatie niet beschikbaar

Dictum

Informatie niet beschikbaar

Conclusie

Informatie niet beschikbaar


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

  • 30/12/2020

Datum van de conclusie

  • 08/09/2022

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

Informatie niet beschikbaar


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Informatie niet beschikbaar

Naam van de partijen

Gallaher

Rechtsgeleerde noten

Informatie niet beschikbaarAnalytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) - Verenigd Koninkrijk

Onderwerp

  • Vrijheid van vestiging
  • Vrij verkeer van kapitaal

Betrokken bepalingen van nationaal recht

Taxes Management Act 1970 European Communities Act 1972 Corporation Tax Act 2009 Taxation of Chargeable Gains Act 1992

Betrokken bepalingen van internationaal recht

Convention entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu (08/12/1977), https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1978/1465_1465_1465/fr Convention entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le gouvernement du Royaume des Pays Bas en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et les plus-values de capitaux (26/09/2008), https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/855292/Synthesised__DTT__2008_Netherlands-UK___in_force.pdf

Procedure en resultaat

  • Prejudiciële verwijzing

Rechtsprekende formatie

Informatie niet beschikbaar

Rechter-rapporteur

Informatie niet beschikbaar

Advocaat-generaal

Rantos

Procestaal/Procestalen

  • Engels

Taal/Talen van de conclusie

    Informatie niet beschikbaar