Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 16 december 2021

Apollo Tyres (Hungary) Kft. tegen Innovációért és Technológiáért Felelős Miniszter

Verzoek van de Fővárosi Törvényszék om een prejudiciële beslissing

Prejudiciële verwijzing – Luchtverontreiniging – Systeem voor de handel in broeikasgasemissierechten – Richtlijn 2003/87/EG – Installaties voor het verbranden van brandstoffen – Bijlage I – Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen – Berekeningswijze – Aggregatieregel

Zaak C-575/20


Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex Link
Verzoek om een prejudiciële beslissing
03/11/2020 Apollo Tyres (Hungary)
Verzoek (PB)
08/01/2021 Apollo Tyres (Hungary)
Arrest
ECLI:EU:C:2021:1024
16/12/2021 Apollo Tyres (Hungary)
Arrest (PB)
04/02/2022 Apollo Tyres (Hungary)
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

nog niet gepubliceerd (Algemene Jurisprudentie)

Onderwerp

Informatie niet beschikbaar

Systematisch overzicht

1.
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.23 Milieu, duurzame ontwikkeling en klimaat


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

Dictum

Conclusie

Informatie niet beschikbaar


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

  • 03/11/2020

Datum van de conclusie

Informatie niet beschikbaar

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

16/12/2021


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Informatie niet beschikbaar

Naam van de partijen

Apollo Tyres (Hungary)

Rechtsgeleerde noten

  1. Kieft, Iris F.: Wanneer valt een installatie voor het verbranden van brandstoffen onder het ETS? De aggregatieregel uitgelegd : C-575/20, Apollo Tyres (Hungary) Kft : noot, Milieu en recht 2022 p. 294-296 (NL)Analytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Fővárosi Törvényszék - Hongarije

Onderwerp

  • Milieu
  • - Vervuiling

Betrokken bepalingen van nationaal recht

2012. évi CCXVII. törvény az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozata végrehajtásában történő részvételről 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozata végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól 53/2017 (X. 18) FM rendelet az 140 KWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről

Betrokken bepalingen van internationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Procedure en resultaat

  • Prejudiciële verwijzing

Rechtsprekende formatie

dixième chambre (Cour)

Rechter-rapporteur

Lycourgos

Advocaat-generaal

Tanchev

Procestaal/Procestalen

  • Hongaars

Taal/Talen van de conclusie

    Informatie niet beschikbaar