Domstolens Dom (Femte Afdeling) af 22. februar 2001.

Abbey National plc mod Commissioners of Customs & Excise.

Anmodning om præjudiciel afgørelse: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court) - Forenede Kongerige.

Moms - Artikel 5, stk. 8, og artikel 17, stk. 2, litra a), og stk. 5, i sjette momsdirektiv - Overdragelse af en samlet formuemasse - Fradrag af indgående moms på tjenesteydelser, som overdrageren har anvendt i forbindelse med overdragelsen - Goder og tjenesteydelser anvendt i forbindelse med den afgiftspligtige persons afgiftsmæssige transaktioner.

Sag C-408/98.


Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Dom
ECLI:EU:C:2001:110
22/02/2001 Abbey National
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Dom (sammendrag)
ECLI:EU:C:2001:110
22/02/2001 Abbey National
Forslag til afgørelse
ECLI:EU:C:2000:207
13/04/2000 Abbey National
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

2001 I-01361

genstand

Præjudiciel ─ High Court of Justice ─ Queen's Bench Division ─ fortolkning af artikel 5, stk. 8, og artikel 17, stk. 2, i direktiv 77/388/EØF: Rådets sjette direktiv af 17. maj 1997 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter ─ det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag ─ en medlemsstat, der anlægger den betragtning, at der ved overdragelse af en samlet formuemasse mod vederlag ikke er sket nogen levering af goder, og at modtageren træder i overdragerens sted ─ salg af en udlejet ejendom (overdragelse af en virksomhed i drift ("going concern")) ─ mulighed for at fradrage den moms, overdrageren har betalt for tjenesteydelser i forbindelse med overdragelsen

Systematisk oversigt

1.
B Det Europæiske Fællesskab (EØF/EF)
  B-10 Fiskale bestemmelser
    B-10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      B-10.02.01 Merværdiafgift
        B-10.02.01.08 Fradag og tilbagebetaling
          B-10.02.01.08.01 Fradragsrettens indtræden og omfang
B Det Europæiske Fællesskab (EØF/EF)
  B-10 Fiskale bestemmelser
    B-10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      B-10.02.01 Merværdiafgift
        B-10.02.01.02 Anvendelsesområde
          B-10.02.01.02.03 Afgiftspligtige transaktioner
            B-10.02.01.02.03.01 Levering af varer


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

Konklusion

Forslag til afgørelse


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

 • 17/11/1998

Datoen for forslaget til afgørelse

 • 13/04/2000

Datoen for retsmødet

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for afsigelsen

22/02/2001


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Sagsanlæg: EUT C 1 fra 04.01.1999, s.10

Dom: EUT C 173 fra 16.06.2001, s.10

Sagens parter

Abbey National

Retsvidenskabelige kommentarer

 1. Blou, Dorte: Momsfradrag for udgifter ved overdragelse af aktiver, Skat udland 2001 nº 96 (DA)
 2. Wäger, Christoph: Umsatzsteuer-Rundschau 2001 p.168-169 (DE)
 3. Wolf, Redmar A.: Abbey National - VAT on Costs When Transferring a Totality of Assets, The EC Tax Journal 2001 Vol.5 p.23-29 (EN)
 4. Ruppe, Hans Georg: Vorsteuerabzug und Gemeinschaftsrecht, Juristische Blätter 2003 p.818-823 (DE)
 5. Cortot-Boucher, Emmanuelle: Renvoi préjudiciel sur le prorata de déduction de TVA d'une succursale supportant des dépenses exclusivement affectées aux opérations du siège, Revue de droit fiscal 2017 N° 23 p.25-32 (FR)Analytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division - Det Forenede Kongerige

Emne

 • Fiskale bestemmelser
 • - Merværdiafgift

Nationale retsforskrifter, der henvises til

The Value Added Tax (Special Provisions) Order 1995, art. 5 (1)

Internationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagstype og sagens udfald

 • Præjudiciel forelæggelse

Dommerkollegium

cinquième chambre (Cour)

Refererende dommer

Sevón

Generaladvokat

Jacobs

Processprog

 • engelsk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

 • engelsk