Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 11 november 2021

Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. tegen Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG

Verzoek van het Bundesgerichtshof om een prejudiciële beslissing

Prejudiciële verwijzing – Verordening (EU) nr. 1169/2011 – Verstrekking van voedselinformatie aan consumenten – Artikel 9, lid 1, onder l) – Voedingswaardevermelding – Artikel 31, lid 3, tweede alinea – Berekening van de energetische waarde en hoeveelheden nutriënten – Mogelijkheid om deze informatie te verstrekken voor het levensmiddel na bereiding – Voorwaarden – Artikel 33, lid 2, tweede alinea – Uitdrukking per portie of consumptie-eenheid

Zaak C-388/20


Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex Link
Conclusie
ECLI:EU:C:2021:691
02/09/2021 Dr. August Oetker Nahrungsmittel
Verzoek om een prejudiciële beslissing
14/08/2020 Dr. August Oetker Nahrungsmittel
Verzoek (PB)
27/11/2020 Dr. August Oetker Nahrungsmittel
Arrest
ECLI:EU:C:2021:913
11/11/2021 Dr. August Oetker Nahrungsmittel
Arrest (PB)
10/12/2021 Dr. August Oetker Nahrungsmittel
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

nog niet gepubliceerd (Algemene Jurisprudentie)

Onderwerp

Informatie niet beschikbaar

Systematisch overzicht

1.
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.11 Harmonisatie van wetgevingen
    4.11.18 Voedselveiligheid
      4.11.18.03 Levensmiddelen en voedingssupplementen
        4.11.18.03.07 Etikettering en in de handel brengen


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

Dictum

Conclusie

Informatie niet beschikbaar


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

  • 14/08/2020

Datum van de conclusie

  • 02/09/2021

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

11/11/2021


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Informatie niet beschikbaar

Naam van de partijen

Dr. August Oetker Nahrungsmittel

Rechtsgeleerde noten

  1. Ballke, Christian: Große Ursache, kleine Wirkung : das „Knuspermüsli“-Urteil des EuGH und seine Folgen für die Praxis : Zugleich Besprechung von EuGH, 11.11.2021 : C-388/20 : Verbraucherzentrale Bundesverband/Dr. August Oetker Nahrungsmittel, Wettbewerb in Recht und Praxis 2022 p. 157-159 (DE)Analytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Bundesgerichtshof - Duitsland

Onderwerp

  • Onderlinge aanpassing van de wetgevingen

Betrokken bepalingen van nationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Betrokken bepalingen van internationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Procedure en resultaat

  • Prejudiciële verwijzing

Rechtsprekende formatie

huitième chambre (Cour)

Rechter-rapporteur

Passer

Advocaat-generaal

Rantos

Procestaal/Procestalen

  • Duits

Taal/Talen van de conclusie

  • Frans