Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 19. december 2018

AREX CZ a.s. mod Odvolací finanční ředitelství

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Nejvyšší správní soud

Præjudiciel forelæggelse – det fælles merværdiafgiftssystem – direktiv 2006/112/EF – artikel 2, stk. 1, litra b), nr. i) og iii) – artikel 3, stk. 1 – erhvervelse af punktafgiftspligtige varer inden for Fællesskabet – artikel 138, stk. 1, og artikel 138, stk. 2, litra b) – leverancer af varer inden for Fællesskabet – kædetransaktioner med en enkelt transport – henførsel af transport – transport i henhold til afgiftssuspensionsordningen – indvirkning på kvalificeringen af en erhvervelse inden for Fællesskabet

Sag C-414/17


Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Dom (EUT/EFT)
01/02/2019 AREX CZ
Dom
ECLI:EU:C:2018:1027
19/12/2018 AREX CZ
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Dom (sammendrag)
ECLI:EU:C:2018:1027
19/12/2018 AREX CZ
Forslag til afgørelse
ECLI:EU:C:2018:624
25/07/2018 AREX CZ
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Anmodning (EUT/EFT)
25/08/2017 AREX CZ
Vis dokumenter i pdf-format
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

offentliggjort i Elektronisk Samling af Afgørelser (Samling af Afgørelser - almindelig del)

genstand

Oplysningen er ikke tilgængelig

Systematisk oversigt

1.
4 Den Europæiske Unions interne politik
  4.10 Fiskale bestemmelser
    4.10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      4.10.02.01 Merværdiafgift
        4.10.02.01.00 Alment
4 Den Europæiske Unions interne politik
  4.10 Fiskale bestemmelser
    4.10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      4.10.02.01 Merværdiafgift
        4.10.02.01.00 Alment
4 Den Europæiske Unions interne politik
  4.10 Fiskale bestemmelser
    4.10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      4.10.02.01 Merværdiafgift
        4.10.02.01.00 Alment


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

Konklusion

Forslag til afgørelse


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

  • 10/07/2017

Datoen for forslaget til afgørelse

  • 25/07/2018

Datoen for retsmødet

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for afsigelsen

19/12/2018


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Dom: EUT C 65 fra 18.02.2019, s.11

Sagsanlæg: EUT C 300 fra 11.09.2017, s.24

Sagens parter

AREX CZ

Retsvidenskabelige kommentarer

  1. Nieskens, Hans: Reihengeschäfte mit einer einzigen Beförderung verbrauchsteuerpflichtiger Waren - Zuordnung der Beförderung im Verfahren der Steueraussetzung, Umsatzsteuer-Rundschau 2019 N°3 p.109-112 (DE)
  2. Cazet, Safia: Fiscalité - TVA et accises, Europe 2019, Février nº 2, Comm. 97 (FR)Analytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Nejvyšší správní soud - Den Tjekkiske Republik

Emne

  • Fiskale bestemmelser
  • - punktafgifter
  • - Merværdiafgift

Nationale retsforskrifter, der henvises til

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, § 2 odst. 1 písm. c), § 7 odst. 1 a 2, § 13 odst. 1 a 2

Internationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagstype og sagens udfald

  • Præjudiciel forelæggelse

Dommerkollegium

quatrième chambre (Cour)

Refererende dommer

Jürimäe

Generaladvokat

Kokott

Processprog

  • tjekkisk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

  • tysk