Beschikking van het Hof (Eerste kamer) van 26 april 2022

Europese Commissie tegen Koninkrijk der Nederlanden

Verzoek tot uitlegging – Kennelijke niet-ontvankelijkheid

Zaak C-395/17 INT


Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex
Beschikking
ECLI:EU:C:2022:335
26/04/2022 Commissie/Nederland
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

niet gepubliceerd (Algemene Jurisprudentie - Deel "Informatie over de niet gepubliceerde beslissingen")

Onderwerp

Informatie niet beschikbaar

Systematisch overzicht

1.
3 Procedures voor het Hof
  3.08 Procedurevoorschriften
    3.08.10 Interpretatie van het arrest


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

Dictum

Conclusie

Informatie niet beschikbaar


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

  • 29/10/2021

Datum van de conclusie

Informatie niet beschikbaar

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

26/04/2022


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Informatie niet beschikbaar

Naam van de partijen

Commissie/Nederland

Rechtsgeleerde noten

Informatie niet beschikbaarAnalytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Informatie niet beschikbaar

Onderwerp

  • Financiële bepalingen
  • - Eigen middelen
  • Procedurele bepalingen

Betrokken bepalingen van nationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Betrokken bepalingen van internationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Procedure en resultaat

  • Beroep wegens niet-nakoming
  • Verzoek om interpretatie van een arrest : verwerping wegens niet-ontvankelijkheid

Rechtsprekende formatie

première chambre (Cour)

Rechter-rapporteur

von Danwitz

Advocaat-generaal

Szpunar

Procestaal/Procestalen

  • Nederlands

Taal/Talen van de conclusie

    Informatie niet beschikbaar