Arrest van het Hof (Derde kamer) van 3 oktober 2019

X tegen Belgische Staat

Verzoek van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen om een prejudiciële beslissing

Prejudiciële verwijzing – Immigratiebeleid – Status van langdurig ingezeten derdelanders – Richtlijn 2003/109/EG – Voorwaarden voor het verkrijgen van de status van langdurig ingezetene – Artikel 5, lid 1, onder a) – Vaste, regelmatige en voldoende inkomsten

Zaak C-302/18


Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex Link
Conclusie
ECLI:EU:C:2019:469
06/06/2019 X (Résidents de longue durée - Ressources stables, régulières et suffisantes)
Verzoek (PB)
20/07/2018 X (Résidents de longue durée - Ressources stables, régulières et suffisantes)
Samenvatting
ECLI:EU:C:2019:830
03/10/2019 X (Résidents de longue durée - Ressources stables, régulières et suffisantes)
Arrest
ECLI:EU:C:2019:830
03/10/2019 X (Résidents de longue durée - Ressources stables, régulières et suffisantes)
Arrest (PB)
22/11/2019 X (Résidents de longue durée - Ressources stables, régulières et suffisantes)
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

gepubliceerd in de digitale Jurisprudentie (Algemene Jurisprudentie)

Onderwerp

Informatie niet beschikbaar

Systematisch overzicht

1.
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.06 Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht
    4.06.01 Grenscontroles, asiel en immigratie
      4.06.01.04 Immigratiebeleid


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

Dictum

Conclusie


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

  • 04/05/2018

Datum van de conclusie

  • 06/06/2019

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

03/10/2019


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Arrest: PB C 413 van 09.12.2019, blz.16

Verzoek: PB C 276 van 06.08.2018, blz.20

Naam van de partijen

X (Résidents de longue durée - Ressources stables, régulières et suffisantes)

Rechtsgeleerde noten

  1. Gazin, Fabienne: Ressortissants de pays tiers en séjour longue durée, Europe 2019 Décembre Comm. nº 12 p.20 (FR)
  2. De Capitani, Chiara: Arrêt « X c. État belge » : la notion de ressources stables, régulières et suffisantes en droit européen des migrations, Journal de droit européen 2020 nº 6 p. 268-271 (FR)Analytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - België

Onderwerp

  • ruimte van vrijheid, veiligheid en recht

Betrokken bepalingen van nationaal recht

Loi du 15/12/1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, article 15 bis

Betrokken bepalingen van internationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Procedure en resultaat

  • Prejudiciële verwijzing

Rechtsprekende formatie

troisième chambre (Cour)

Rechter-rapporteur

Prechal

Advocaat-generaal

Saugmandsgaard Øe

Procestaal/Procestalen

  • Nederlands

Taal/Talen van de conclusie

  • Frans