Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 2 april 2020

Coty Germany GmbH tegen Amazon Services Europe Sàrl e.a.

Verzoek van het Bundesgerichtshof om een prejudiciële beslissing

Prejudiciële verwijzing – Uniemerk – Verordening (EG) nr. 207/2009 – Artikel 9 – Verordening (EU) 2017/1001 – Artikel 9 – Aan het merk verbonden rechten – Gebruik – In voorraad hebben van waren om ze aan te bieden of in de handel te brengen – Opslag met het oog op de verzending van op een elektronische marktplaats verkochte waren die inbreuk maken op een merkrecht

Zaak C-567/18


Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex
Arrest (PB)
19/06/2020 Coty Germany
Beschikking
ECLI:EU:C:2020:473
15/06/2020 Coty Germany
Arrest
ECLI:EU:C:2020:267
02/04/2020 Coty Germany
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Conclusie
ECLI:EU:C:2019:1031
28/11/2019 Coty Germany
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Verzoek (PB)
09/11/2018 Coty Germany
Verzoek om een prejudiciële beslissing
07/09/2018 Coty Germany
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

nog niet gepubliceerd (Algemene Jurisprudentie)

Onderwerp

Informatie niet beschikbaar

Systematisch overzicht

1.
3 Procedures voor het Hof
  3.04 Prejudiciële verwijzing
    3.04.01 Adiëren van het Hof van Justitie
      3.04.01.03 Uitsluitende bevoegdheid van de nationale rechter
3 Procedures voor het Hof
  3.04 Prejudiciële verwijzing
    3.04.02 Bevoegdheid van het Hof van Justitie
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.11 Harmonisatie van wetgevingen
    4.11.03 Merk van de Europese Unie
      4.11.03.03 vraagstukken van materieel recht
        4.11.03.03.01 Rechtsgevolgen van het merk
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.11 Harmonisatie van wetgevingen
    4.11.03 Merk van de Europese Unie
      4.11.03.03 vraagstukken van materieel recht
        4.11.03.03.01 Rechtsgevolgen van het merk
3 Procedures voor het Hof
  3.04 Prejudiciële verwijzing
    3.04.01 Adiëren van het Hof van Justitie
      3.04.01.03 Uitsluitende bevoegdheid van de nationale rechter


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

Dictum

Conclusie


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

 • 07/09/2018

Datum van de conclusie

 • 28/11/2019

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

02/04/2020


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Informatie niet beschikbaar

Naam van de partijen

Coty Germany

Rechtsgeleerde noten

 1. Abenhaïm, Marc: Propriété intellectuelle - Droit de marque, Europe 2020, n° 6 Juin, Comm. 202 (FR)
 2. Linders, Douwe M. ; Vermeij, Jesse J.: De gemiste kans van Coty/Amazon: de merkenrechtelijke positie van online verkoopplatforms ongewijzigd : noot, Berichten industriële eigendom 2020 p. 173-176 (NL)
 3. Bronneman, M.: Coty / Amazon, Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2020 p. 204-206 (NL)
 4. Howard, Michael ; Hyland, Mark: The boundaries of "use" : when do e-commerce platforms become liable for trade mark infringement? : Coty Germany GmbH v Amazon Services Europe Sarl (C-567/18), European Intellectual Property Review 2020 p. 849-855 (EN)Analytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Bundesgerichtshof - Duitsland

Onderwerp

 • Intellectuele, industriële en commerciële eigendom
 • - Merken

Betrokken bepalingen van nationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Betrokken bepalingen van internationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Procedure en resultaat

 • Prejudiciële verwijzing

Rechtsprekende formatie

cinquième chambre (Cour)

Rechter-rapporteur

Ilešič

Advocaat-generaal

Campos Sánchez-Bordona

Procestaal/Procestalen

 • Duits

Taal/Talen van de conclusie

 • Spaans