Judgment of the Court (Third Chamber), 19 July 2012

Fortuna sp. z o.o. and Others v Dyrektor Izby Celnej w Gdyni

References for a preliminary ruling from the Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku

Internal market — Directive 98/34/EC — Technical standards and regulations — Procedure for the provision of information in the field of technical standards and regulations — Low-prize gaming machines — Prohibition of the amendment, extension and issue of operating authorisations — Concept of ‘technical regulation’

Joined Cases C‑213/11, C‑214/11 and C‑217/11


Top of the page Documents in the Case
Document Date Name of the parties Subject-matter Curia EUR-Lex
Judgment (OJ)
14/09/2012 Fortuna and Others
View pdf documents
Judgment
ECLI:EU:C:2012:495
19/07/2012 Fortuna and Others
EUR-Lex text EUR-Lex bilingual text
Judgment (Summary)
ECLI:EU:C:2012:495
19/07/2012 Fortuna and Others
Application (OJ)
08/07/2011 Fortuna and Others
View pdf documents
Order
ECLI:EU:C:2011:386
09/06/2011 Fortuna and Others
Top of the page Legal analysis of the decision or of the case

Reports of Cases

published in the electronic Reports of Cases (Court Reports - general)

Subject-matter

Reference for a preliminary ruling – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku – Interpretation of Article 1(11) of Directive 98/34/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998 laying down a procedure for the provision of information in the field of technical standards and regulations (OJ 1998 L 204, p. 37), as amended by Directive 98/48/EC of the European Parliament and of the Council of 20 July 1998 amending Directive 98/34/EC laying down a procedure for the provision of information in the field of technical standards and regulations (OJ 1998 L 217, p. 18) – Concept of ‘technical regulation’ – National provision prohibiting the alteration of an authorisation to operate low-value-prize gaming machines in respect of a change in the place in which those machines are installed

Systematic classification scheme

1.
4 Internal policy of the European Union
  4.11 Approximation of laws
    4.11.16 Technical standards and regulations
      4.11.16.01 Standardisation
4 Internal policy of the European Union
  4.11 Approximation of laws
    4.11.16 Technical standards and regulations
      4.11.16.01 Standardisation


Citations of case-law or legislation

References in grounds of judgment

Operative part

Opinion

Information not available


Dates

Date of the lodging of the application initiating proceedings

  • 09/05/2011

Date of the Opinion

Information not available

Date of the hearing

Information not available

Date of delivery

19/07/2012


References

Publication in the Official Journal

Applications: OJ C 219 from 23.07.2011, p.6

Judgment: OJ C 295 from 29.09.2012, p.12

Name of the parties

Fortuna and Others

Notes on Academic Writings

  1. Roset, Sébastien: Notion de « règle technique », Europe 2012 Octobre Comm. nº 10 p.30 (FR)
  2. Miąsik, Dawid: Sąd Najwyższy - Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 2013 r. (sygn. akt I KZP 15/13), Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2014 Nr 1 p.122-133 (PL)
  3. Krzywoń, Adam: Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 2013 r. (sygn. akt I KZP 15/13), Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2014 Nr 1 p.163-168 (PL)
  4. Barcz, Jan: Przepisy ustawy o grach hazardowych jako "przepisy techniczne" - czyli co powiedział i co mógł powiedzieć Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku w sprawie Fortuna oraz w wyroku w sprawie Naczelnik Urzędu Celnego I w Ł.?, Skutki braku notyfikacji przepisów technicznych ustawy o grach hazardowych dla wymiaru sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej 2016 p. 23-81 (PL)Procedural Analysis Information

Source of the question referred for a preliminary ruling

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (Tribunal administratif de voïvodie de Gdańsk) - Poland

Subject-matter

  • Approximation of laws

Provisions of national law referred to

Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, articles 14, par. 1, 129, 135, par. 1, 138, par. 1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych, § 5

Provisions of international law referred to

Information not available

Procedure and result

  • Reference for a preliminary ruling

Formation of the Court

troisième chambre (Cour)

Judge-Rapporteur

Arestis

Advocate General

Jääskinen

Language(s) of the Case

  • Polish

Language(s) of the Opinion

    Information not available