Arrest van het Hof (Negende kamer) van 30 juni 2022

Profi Credit Bulgaria EOOD tegen T.I.T.

Verzoek van de Sofiyski rayonen sad om een prejudiciële beslissing

Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 93/13/EEG – Consumentenkrediet – Oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten – Artikel 6, lid 1 – Ambtshalve onderzoek – Weigering om een betalingsbevel uit te vaardigen in geval van een op een oneerlijk beding gebaseerde vordering – Gevolgen van het oneerlijke karakter van een contractueel beding – Recht op terugbetaling – Gelijkwaardigheidsbeginsel en doeltreffendheidsbeginsel – Ambtshalve verrekening

Zaak C-170/21


Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex Link
Verzoek om een prejudiciële beslissing
15/03/2021 Profi Credit Bulgaria (Compensation d’office en cas de clause abusive)
Verzoek (PB)
07/05/2021 Profi Credit Bulgaria (Compensation d’office en cas de clause abusive)
Arrest
ECLI:EU:C:2022:518
30/06/2022 Profi Credit Bulgaria (Compensation d’office en cas de clause abusive)
Arrest (PB)
05/08/2022 Profi Credit Bulgaria (Compensation d’office en cas de clause abusive)
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

nog niet gepubliceerd (Algemene Jurisprudentie)

Onderwerp

Informatie niet beschikbaar

Systematisch overzicht

1.
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.18 Consumentenbescherming
    4.18.04 Oneerlijke bedingen
      4.18.04.03 Bevoegdheden en verplichtingen van de nationale rechter
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.18 Consumentenbescherming
    4.18.04 Oneerlijke bedingen
      4.18.04.03 Bevoegdheden en verplichtingen van de nationale rechter
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.18 Consumentenbescherming
    4.18.04 Oneerlijke bedingen
      4.18.04.04 Gevolgen van de vaststelling dat een beding oneerlijk is
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.18 Consumentenbescherming
    4.18.04 Oneerlijke bedingen
      4.18.04.03 Bevoegdheden en verplichtingen van de nationale rechter
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.18 Consumentenbescherming
    4.18.04 Oneerlijke bedingen
      4.18.04.04 Gevolgen van de vaststelling dat een beding oneerlijk is


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

Dictum

Conclusie

Informatie niet beschikbaar


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

  • 15/03/2021

Datum van de conclusie

Informatie niet beschikbaar

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

30/06/2022


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Informatie niet beschikbaar

Naam van de partijen

Profi Credit Bulgaria (Compensation d’office en cas de clause abusive)

Rechtsgeleerde noten

  1. Bassani-Winckler, Vincent: Protection des consommateurs - Clauses abusives, Europe 2022, n° 8-9 Août-Septembre, comm. 300 (FR)Analytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Sofiyski rayonen sad - Bulgarije

Onderwerp

  • Onderlinge aanpassing van de wetgevingen
  • Bescherming van consument

Betrokken bepalingen van nationaal recht

Закон за задълженията и договорите (Loi sur les obligations et les contrats), art. 76 Закон за потребителския кредит (Loi sur le crédit des consommateurs), art. 9, 10а, 19 à 24 Закон за защита на потребителите (Loi sur la protection des consommateurs), art. 143 à 148 Граждански процесуален кодекс (Code de procédure civile), art. 278, 410, 411à 416 et 422

Betrokken bepalingen van internationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Procedure en resultaat

  • Prejudiciële verwijzing

Rechtsprekende formatie

neuvième chambre (Cour)

Rechter-rapporteur

Spineanu-Matei

Advocaat-generaal

Szpunar

Procestaal/Procestalen

  • Bulgaars

Taal/Talen van de conclusie

    Informatie niet beschikbaar